Auteur: prokrimpenerwaard

Verkeerssituatie winkelcentrum in Lekkerkerk gevaarlijk

Een jaar of vier geleden zijn de Kerkweg ter hoogte van het winkelcentrum en het Raadhuisplein in Lekkerkerk opnieuw ingericht en opgedeeld in een rijbaan met aan weerszijden stroken waar voetgangers gebruik van mogen maken en auto’s kunnen parkeren. En

Dika -fabrieken BV – Schoonhoven gaat dicht

Pro Krimpenerwaard heeft aan het college vragen gesteld over signalen die ons bereikten over de sluiting van de Dika fabrieken (zie bijlage). Groente- en kruidenbedrijf Nedspice heeft besloten zijn vestiging in het gebied Buiten de Veerpoort in Schoonhoven te sluiten.

Verkeersonveiligheid Gouderak

Op 9 februari 2019  is er een aanrijding geweest op het fietspad aan de Veerstalblok, tussen een brommer en een auto die daar illegaal reed. Er zijn op die plek al meer gevaarlijke verkeersincidenten geweest en het is wachten op

Wethouder Boere geeft fouten toe en blaast de aftocht

Nogmaals wordt Pro Krimpenerwaard bevestigd in zijn waarneming dat wethouder Boere het aantal van 10.000 woningen heeft genoemd om extra te bouwen boven de 3.000 woningen. Dat laatste aantal is voor de provincie al te veel Om de groei van

Open brief van Pro Krimpenerwaard

Pro Krimpenerwaard reageert met deze open brief op de open brief van de fractievoorzitter van de VGBK, de heer Schoof. Op de website van Het Kontakt van 12 februari 2019 hebben wij zijn brief kunnen lezen. De brief van Willem

Vragen over verhoging toeristenbelasting gemeente Krimpenerwaard

Op de site van Het Kontakt d.d. 12 februari 2019 staat het volgende bericht: “Bezoekers van de gemeente Krimpenerwaard zijn dit jaar flink duurder uit. De tarieven voor toeristenbelasting gingen met meer dan 50 procent omhoog. Betaalde een toerist in

Geheime thema-avond MIRT

Afgelopen donderdagavond, 7 februari, vond voor de tweede maal een geheime bijeenkomst met de raad plaats over het gebiedsbod MIRT. De VVD-wethouder Boere had op 22 januari, de hieraan voorafgaande geheime bespreking over de MIRT, op uitdrukkelijk verzoek van Pro

Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL Lek-Merwede.

Het college zegt de deelneming aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bureau OVL (Openbare Verlichting) op. Deze GR regelt het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting in de gemeente. Voor de definitieve opzegging is toestemming van de gemeenteraad nodig. Opzegging

Aandachtspunten voor de nota Dierenwelzijn

In de commissievergadering van 5 februari 2019 is gesproken over de Startnota Dierenwelzijn. Pro Krimpenerwaard heeft zijn bijdrage vooraf schriftelijk bij het college ingediend en tijdens de vergadering hiervan beknopt aandacht aan de hoofdlijnen besteed.  Duidelijk hebben wij aangegeven niet

College bezuinigt op de dienstverlening

Na de bestuurscrisis is er na maanden van onderhandeling een nieuwe coalitie tot stand gekomen. De coalitiepartijen zijn: VGBK, VVD, Lokaal op 1, CU en D66. Het nieuwe college bestaat nu uit 6 wethouders. Dat waren er 5 ((4,6 naar

Top