Auteur: prokrimpenerwaard

Transparante informatie over de financiële stukken ontbreekt!

In de commissievergadering van 18 juni stonden de financiële stukken op de agenda: de jaarstukken 2018, de tussentijdse rapportage 2019, de Kadernota en de de Meicirculaire.  Wethouder Boere (VVD) heeft vol trots een incidenteel positief saldo van € 1,3 miljoen

Pro Krimpenerwaard wil uitstel “Sportaccommodatieplan”

Op dinsdagavond 12 juni heeft de hoorzitting plaatsgevonden met de sportverenigingen over het “Sportaccommodatieplan”. Vanuit het verleden bestaan er veel verschillende afspraken over het eigendom, gebruik, tarieven, onderhoud etc. van de verschillende sportaccommodaties. Er moet een evenwichtig en samenhangend sportaccommodatieplan

Bewoners vinden het te vroeg voor brugbesluit

In het Algemeen Dagblad van 13 juni staat het volgende artikel van de journalist Gert Onnink over de extra oeververbinding. “Bewoners vinden het te vroeg voor brugbesluit” ‘Coalitie’ uit vier gemeenten wil uitstel Een besluit over een brug of tunnel

raadsvergadering van 11 juni

Pro Krimpenerwaard kreeg voor de 30 agendapunten van de raadsvergadering van 11 juni 15 minuten spreektijd. Wij hebben de waarnemend voorzitter, de heer Schoof van VGBK, gevraagd om snel de spreektijd te evalueren. Pro Krimpenerwaard had onvoldoende tijd om zijn

Veiligheidsregio Hollands Midden in financiële problemen

De veiligheidsregio Hollands Midden heeft ernstige problemen. Deze zijn  door het college/portefeuillehouder niet aan ons kenbaar gemaakt, maar door de gemeente Leiderdorp. dat maakt de zaak nog ernstiger. De raad van de gemeente Leiderdorp meldt ons het volgende. De veiligheidsregio

Fusie van woningcorporaties in Krimpenerwaard mislukt

De fusie van de vier kleine woningcorporaties in de gemeente Krimpenerwaard is mislukt. Het verhaal hierachter. Tijdens de recent gehouden ledenraadpleging van Huurdersbelang in Vlist, Haastrecht en Stolwijk is zeer kritisch gereageerd op dit Haalbaarheidsonderzoek en de daarin geconcludeerde meerwaarde,

Petitie: Geen oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard

Petitie: Geen oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard De leefbaarheid in Ridderkerk verslechtert met de komst van een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard. Ridderkerk zegt NEE tegen een oeververbinding met Krimpenerwaard. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat ook de leefbaarheid in de

Hoogste rechter: Nederlandse aanpak stikstof deugt niet

Hoogste rechter: Nederlandse aanpak stikstof deugt niet Het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden voldoet niet. De Raad van State – de hoogste rechterlijke instantie in het bestuursrecht – heeft onlangs geoordeeld dat tien intensieve veehouderijen

Natuur en Milieufederatie over de houding van de gemeente Krimpenerwaard ten aanzien van MooiMekkerland

Pro Krimpenerwaard plaats hier het artikel van de Natuur en Milieufederatie over MooiMekkerland. Pro Krimpenerwaard onderschrijft dit artikel en maakt zich grote zorgen over de houding van bijna alle raadsleden. Het algemeen belang, de volksgezondheid, wordt ondergeschikt gemaakt aan een

Commissievergadering van 28 mei

In de commissievergadering van gisteren hebben wij o.a.gesproken over de conceptbeleidsnota Horecabeleid Buitengebied. Wij waren teleurgesteld dat het beleid over para commerciële instellingen ontbrak. Dat is voor veel horecabedrijven een doorn in het oog. Zwaar gesubsidieerde verengingsgebouwen gaan de concurrentie

Top