Commissies

De gemeente kent 2 raadscommissies. Iedere partij mag naast de raadsleden ook maximaal 4 zogenaamde burgerleden benoemen. Deze personen hoeven niet op de Kieslijst te staan. Ook Pro Krimpenerwaard vindt het een meerwaarde als deskundigen zich aanmelden om in de raadscommissiezitting zitting te nemen. Per onderwerp mogen maximaal 2 personen per partij aan de discussie deelnemen.

De ledenvergadering van Pro Krimpenerwaard van 30 september 2021 is akkoord gegaan met de voordracht van 3 nieuwe commissieleden. Dat zijn de nummers 3, 4 en 5 van de kandidatenlijst.

  • Bert Vriezen (Haastrecht)
  • Tim Oskam (Haastrecht)
  • Raymond Ernst (Gouderak)

De besluitvorming door de raad zal op 16 november 2021 plaatsvinden.