Commissies

De gemeente kent 2 raadscommissies. Iedere partij mag naast de raadsleden ook maximaal 4 zogenaamde burgerleden benoemen. Deze personen hoeven niet op de Kieslijst te staan. Ook Pro Krimpenerwaard vindt het een meerwaarde als deskundigen zich aanmelden om in de raadscommissiezitting zitting te nemen. Per onderwerp mogen maximaal 2 personen per partij aan de discussie deelnemen. Hebt u hiervoor interesse en onderschrijft u het verkiezingsprogramma dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

info@prokrimpenerwaard.nl

Er is een raadscommissie Ruimte en Financiën en een raadscommissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer

Na 21 maart 2018 zal Pro Krimpenerwaard hiervoor personen aan de raad ter benoeming voordragen.