De jongeren verdienen onze steun!

Dienstencentrum (rijksmonument) aan het Doelenplein Schoonhoven

Het bouwproject Spoorzone in Schoonhoven betreft de bouw van 89 dure woningen (geen sociale woningbouw) met als gevolg dat de bibliotheek en Bastille (jeugdsoos) moeten worden verplaatst. Alleen voor de bibliotheek is gezorgd voor vervangende huisvesting in het Dienstencentrum (Rijksmonument) aan het Doelenplein. Wij feliciteren de bibliotheek daarmee. De investeringskosten bedragen € 4,4 miljoen en een huurverhoging voor de bibliotheek van ten minste € 216.000,– per jaar. Deze kosten zijn  in de begroting niet gedekt. Wethouder Boere heeft op dat punt de raad onjuist geïnformeerd.

Ook is de aanbesteding is strijdig met het door de raad vastgestelde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2020. Dit moet een meervoudige aanbesteding zijn met tenminste 3 ondernemers i.p.v van Wijnen, de ontwikkelaar van de Spoorzone. Wethouder Boere vindt dat met goede argumenten van die regel mag worden afgeweken. Blijkbaar van de corrupte aanbestedingen bij de voormalige gemeente Vlist weinig geleerd.

De schadeloosstelling van de projectontwikkelaar van € 1.8 miljoen, volgens het college, wordt nu volledig aangewend om slechts een deel van de 4,4 miljoen aan investering van het Dienstencentrum te compenseren. Dus geen compensatie voor de Bastille. Dit is strijdig met de tot tweemaal toe gedane toezegging van de voormalig wethouder de Wit dat de projectontwikkelaar de kosten voor zowel de bibliotheek als de Bastille moet vergoeden en ook moet zorgen voor alternatieve passende huisvesting van beide maatschappelijke instellingen. Voor de toezeggingen van de voormalige wethouder de Wit is het college verantwoordelijk. Wij hebben dan ook voorgesteld om de koop- en ontwikkelingsovereenkomst van college met ontwikkelaar open te breken en nieuwe afspraken te maken. Helaas onvoldoende steun vanuit de raad.

Pro Krimpenerwaard vindt dat De Bastille onderdeel moet uitmaken van het voorliggende raadsvoorstel. Zij zijn al 36 jaar op de Spoorzone gehuisvest en de gemeente heeft een stevige verplichting naar hen. Voor de Bastille is alleen een tijdelijk oplossing voorgesteld. Namelijk het Stationsgebouw gedurende 2 jaar. Hiervoor wordt € 25.000, – beschikbaar gesteld om het gebouw voor gebruik geschikt te maken en voor de verhuiskosten en misschien de verhuiskaarten.

Pro Krimpenerwaard vindt dat het gemeentebestuur de toezegging moet doen aan de Bastille, na het verlaten van de tijdelijke huisvesting in het Stationsgebouw, een passende ruimte met podium aan te bieden. Ook dit voorstel kreeg onvoldoende steun van de raad.

Het bleef bij vage beloften en de uiteindelijke rol van de raad om later een bedrag voor de huisvesting beschikbaar te stellen. Dit vinden wij teleurstellend. Daaruit blijkt niet de waardering voor het jongerenwerk en de positie van de jongeren in de gemeente. Dit geldt ook voor de jongeren in de andere kernen.

Pro Krimpenerwaard laat de jongeren niet in de kou staan!

Tot slot vinden wij het jammer dat ons voorstel voor een verkort onderzoek naar de haalbaarheid van een Cultuurhuis het niet heeft gehaald. Een tweede kans komt er niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.