Lid worden

Als je Pro Krimpenerwaard wilt steunen als lid levert dat een heleboel op, voor ons en voor jezelf.
Je kunt jezelf als lid opgeven met het formulier onderaan deze pagina

 • Je draagt bij aan een prettige leefomgeving.
 • Je blijft op de hoogte van wat er speelt.
 • Pro Krimpenerwaard wordt er sterker van: ieder lid telt.
 • Je kunt meebeslissen over ons programma en meepraten in de maandelijkse fractievergadering
 • Je kunt je kandidaat stellen voor de raadscommissie
 1. Pro Krimpenerwaard is duurzaam – We kiezen voor het klimaat en zetten ons in voor schone energie (geen schaliegaswinning). We werken aan groene wijken en buurten, zodat we samen kunnen genieten van de natuur. Het gemeentelijke beleid wordt langs de duurzaamheidsmeter gelegd.
 2. Pro Krimpenerwaard is sociaal – We kiezen voor gelijke kansen voor iedereen. We zetten ons in voor meer werk, goede zorg,  basisonderwijs in alle kernen. Bij ons telt ieder mens!
 3. Pro Krimpenerwaard is voor het behouden van het voorzieningenniveau in de kernen. Zoals: bibliotheek, gemeenschapshuis, sportvoorzieningen en zwembad (ook ‘s-avonds). In de huidige gemeenten blijven de baliefunctie en zorg (WMO)loket bestaan.
 4. Pro Krimpenerwaard is eerlijk – We kiezen voor duidelijke standpunten. We zetten ons in voor gelijke kansen, eerlijk delen en het bestrijden van discriminatie. We werken aan eerlijke handel en democratie. Open in plaats van besloten en betrokkenheid in plaats van uitsluiting. Bij ons is betrokkenheid meer dan gemeentelijk beleid uitvoeren.
 5. Pro Krimpenerwaard is voor een diervriendelijk Krimpenerwaard  en is voor een jachtverbod
 6. Pro Krimpenerwaard is voor een biologische, natuurvriendelijke en diervriendelijke bedrijfsvoering

Je bepaalt zelf op welke manier je lid wilt zijn van Pro Krimpenerwaard. Je kunt je lidmaatschap puur zien als steun voor jouw en onze idealen. Daarnaast is het mogelijk om actief te worden als vrijwilliger, politicus of bestuurslid en je kunt meebeslissen over de hoofdlijnen van de Pro Krimpenerwaard-politiek.

Ja, ik wil lid worden!

Ja, ik steun Pro Krimpenerwaard en word lid!
Inschrijfformulier

U wordt gevraagd om tevens, € 10,– over te maken door storting op de rekening bij de Regiobank NL 71 RBRB 8841 8959 18 onder vermelding van Pro Krimpenerwaard.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.