Cultuurhuis Schoonhoven – is er een geschikte locatie?

Rijksmonument dienstencentrum aan Doelenplein te Schoonhoven
Doelenplein, geparkeerde auto’s en op de achtergrond het Katholieke school Krullevaar

Het bouwproject Spoorzone betreft de bouw van 89 dure woningen (geen sociale woningbouw) met als gevolg dat de bibliotheek en Bastille (jeugdsoos) moeten worden verplaatst. Nu wordt voorgesteld om de bibliotheek in het Dienstencentrum (Doelenplein) onder te brengen. De investeringskosten bedragen 4,4 miljoen.  Dit is op basis van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding aan van Wijnen, die ook de Spoorzone bouwt. Dit is strijdig met het door de raad vastgestelde aanbestedingsbeleid. Daarnaast wordt de huisvestingskosten voor de bibliotheek verhoogd met een structureel bedrag van  € 216.000,– per jaar. Hiervoor is nog geen dekking in de begroting gevonden.

Voor de Bastille is alleen een tijdelijk oplossing voorgesteld. Namelijk het Stationsgebouw gedurende 2 jaar. Hiervoor wordt € 25.000,– beschikbaar gesteld om het gebouw geschikt te maken en voor de verhuiskosten. Na 50 jaar moet de Bastille de huidige locatie gedwongen verlaten.

Voor het Zilvermuseum stelt het college voor om € 340.000,– per jaar extra aan vergoeding van de salarissen beschikbaar te stellen, naast de gebruikelijke vergoeding van gratis huisvesting en een jaarlijkse subsidie van € 60.000,– . Dit is niet aan de jongeren uit te leggen

De Bastille moet onderdeel uitmaken van het voorliggende raadsvoorstel. Voor de huisvesting daarna moet nu al geld worden gereserveerd.

De schadeloosstelling van de projectontwikkelaar van € 1.8 miljoen wordt nu volledig aangewend om slechts een deel van de 4,4 miljoen aan investering van het Dienstencentrum te compenseren. Dus geen compensatie voor de Bastille. Dit is strijdig met de toezegging van voormalig wethouder de Wit dat de projectontwikkelaar de kosten van zowel de bibliotheek als de Bastille moet vergoeden en zelfs moet zorgen voor alternatieve passende huisvesting.

Pro Krimpenerwaard vindt dat het gemeentebestuur de toezegging moet doen dat aan de Bastille,  na het verlaten van het tijdelijke huisvesting in het  Stationsgebouw, om niet een passende ruimte met podium krijgt. Pro Krimpenerwaard zal in de komende raadsvergadering een amendement indienen. Wij laten de jongeren niet stikken.

Ook dienen wij een amendement in om het colege op te dragen de onderhandelingen met de projectontwikkelaar over compensatie voor het uitplaatsen van de maatschappelijke instellingen opnieuw te voeren.

Ook dienen wij een amendement in om de aanbestedingsprocedure te volgen, overeenkomstig het door de raad vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020. Dit moet een meervoudige aanbesteding zijn met tenminste 3 ondernemers.

Pro Krimpenerwaard pleit voor een Cultuurhuis

Bij het voorgestelde plan voor het uitplaatsen van de maatschappelijke voorzieningen valt het ons op dat slechts is gezocht naar afzonderlijke ruimten voor bibliotheek en Bastille en niet een gezamenlijke ruimte zijnde een Cultuurhuis. Dan was er ook ruimte geweest voor bijvoorbeeld het Arto Theater en andere maatschappelijke organisaties en zelfs voor het Zilvermuseum. Dat laatste is al jaren een wens van het Zilvermuseum. Voor de duidelijkheid, wij hebben niet gesproken met het bestuur van Arto. Wij hebben nu de kans om dit goed op te pakken. Dit voorstel heeft Pro Krimpenerwaard al eerder gedaan.  Het Dienstencentrum en de huidige huisvesting Zilvermuseum Kazerneplein kan dan voor huisvesting van jongeren worden ingericht.

Een ander voordeel is dat de bibliotheek straks niet hoeft te schipperen met de ruimte. Nu moet de bibliotheek in een kleinere ruimte in het Dienstencentrum worden ingepast voor al zijn zeer diverse functies.

De wethouder wijst ons voorstel nu af wegens het ontbreken van een geschikte locatie, terwijl het college hiernaar geen onderzoek heeft gedaan.

Pro Krimpenerwaard stelt voor om alsnog serieus onderzoek te doen naar: een cultureel centrum en een geschikte locatie. Dat kan via een Quick Scan.

Pro Krimpenerwaard heeft de volgende mogelijk geschikte locatie op het oog: Het Doelenplein, (nu parkeerterrein en dat is nu geen plaatje voor een historische binnenstad) en daarbij betrekken de locatie Krullevaar bij het Doelenplein en het aangrenzend perceel groen. Deze school komt in een nieuw schoolgebouw samen met de Emmaschool, volgens wethouder Boere. Dan ontstaat er een grote ruimte voor het cultuurcentrum en het integreren van een parkeergelegenheid dat meer recht doet aan de het beschermd stadsgezicht.

Een goed alternatief  is het oude plan van de voormalige gemeente Schoonhoven in samenspraak met het Zilvermuseum opgezet. Het museum verbinden met het Dienstencentrum en ook de twee kleine winkeltjes naast het museum hierin opnemen. Dit moet door een architect worden uitgewerkt. Het is zeker de moeite waard en levert het door ons bedoelde Cultuurhuis op. Een aanwinst voor de gemeente Krimpenerwaard.

Pro Krimpenerwaard is tijdens de vergadering wel ingegaan op het raadsvoorstel, bij gebrek aan alternatief.

  1. Met betrekking tot de vraag of de gemeente ook dit plan kan betalen vanaf het zogenaamde Ravijnjaar 2026 stellen wij voor om ook dit voorstel mee te nemen bij de behandeling van de Kadernota in juni net als het Zilvermuseum. De argumenten daarvoor zijn gelijk. Zonder structurele dekking geen miljoenen in een project steken.
  2. Het college heeft het budget voor de Ontwikkeling Kernen ook maar meegenomen in de financiering van het Dienstencentrum. Dit noemt Pro Krimpenerwaard een schande en strijdig met het raadsbesluit van 12 oktober 2016.

Tot slot: Wij vragen u voor het realiseren van een cultuurhuis mee te denken voor het vinden van een geschikte locatie. Als die gevonden wordt moet het college het initiatief serieus onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.