Fractie

De fractie van Pro Krimpenerwaard

Een fractie van een politieke partij bestaat in de regel uit alle raads- en commissieleden van de partij.

Pro Krimpenerwaard geeft hieraan een andere invulling. De fractie van Pro Krimpenerwaard bestaat naast alle raads- en commissieleden ook uit leden en belangstellenden die willen meepraten over het te voeren beleid.

De vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s van de raads- en raadscommissievergaderingen worden in de fractie besproken en met een gemeenschappelijk standpunt worden de raads- en commissieleden op pad gestuurd.

Wij komen eens per maand bij elkaar. Tot op heden is dat in de fractiekamer – Stadhuisstraat – naast parkeerplaats met het hek/om de hoek stadhuid – in Schoonhoven. In de toekomst kunnen de vergaderingen op andere locaties plaatsvinden. U kunt ons uitnodigen.
Kom ook en bepaal met ons de koers voor een duurzame, sociale en diervriendelijke gemeente Krimpenerwaard.