Een eerlijk Krimpenerwaard

EEN ANDERE BESTUURSCULTUUR

Het is tijd voor een open, eerlijk, deskundig en toegankelijk gemeentebestuur. De gemeente is van ons en voor ons allemaal.

Minder afstand, meer professionaliteit; dat is het uitgangspunt van onze voorstellen:

Het gemeentebestuur is er voor u:

 • Het gemeentebestuur is een integer bestuur dat luistert naar de inwoners en hen serieus neemt.
 • Inwoners worden gezien en gehoord door het bestuur.
 • Openbaar vergaderen is het uitgangspunt; besloten vergaderen de uitzondering.
 • Een dorpsraad per kern, als daar behoefte aan is. Dat verkleint de afstand tussen gemeente en
  inwoners.
 • Een balie/loketfunctie in elke kern: een laagdrempelige manier voor inwoners om contact te
  leggen met de gemeente. Bijvoorbeeld een dagdeel per week.

Samen leven is samenwerken

 • De politieke partijen maken samen een raadsprogramma voor de komende 4 jaar. De gemene
  deler, dát wordt de basis. Zo herkent elke inwoner zich hierin.
 • De vakwethouders voeren dit raadsprogramma uit. Zij worden gekozen op basis van hun vakkennis en kwaliteiten: dit zorgt voor een deskundig bestuur.
 • De politieke partijen bepalen zelf wie namens de eigen partij commissielid is.
 • Het nieuwe gemeentebestuur buigt zich over het nieuwe gemeentehuis en de centrale huisvesting
  van de Buitendienst. Een extra onderzoek is noodzakelijk op de punten van dienstverlening, financiële onderbouwing en een kosten-batenafweging.

Minder conflicten

 • Besluiten worden genomen op grond van het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel.
 • De mogelijkheid van een second opinion door een onafhankelijke instantie wordt ingevoerd.
  Conflicten escaleren dan minder en worden sneller opgelost.
 • Een gemeentelijke ombudsman/-vrouw: voor bemiddeling bij een probleem met de gemeente. Minder conflictdossiers zorgen voor minder juridische kosten en méér vertrouwen.
 • De onafhankelijke commissie van bezwaar en beroep is echt onafhankelijk en ambtenaren hebben
  daarin geen zitting.

Naar de pagina “Verkiezingsprogramma”