ANBI

anbilogo

Een ANBI is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Op het ANBI-verzoek van Pro Krimpenerwaard heeft de belastingdienst besloten dat Pro Krimpenerwaard vanaf 27 juni 2014 een algemeen nut beogende instelling is.

Het voordeel is dat deze vorm van schenken fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

U kunt gewone of periodieke giften doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Instellingen kunnen vragen hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:
• kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen.
• instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut
Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?
Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI worden opgezocht.