Bestuur

Het bestuur van Pro Krimpenerwaard:

Voorzitter: Tim Oskam
Secretaris: Bert de Boer
Penningmeester: Oscar Agatz

e-mailadres: info@prokrimpenerwaard.nl

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren de politieke partij Pro Krimpenerwaard. Zij zal de ontwikkelingen binnen de politieke partijen van de Krimpenerwaard goed in de gaten houden. Daar waar er door bestuurlijk overleg en uitwisseling van standpunten bijgedragen kan worden aan het politieke draagvlak voor het gedachtegoed van Pro Krimpenerwaard, zal zij deze uitdaging op zich nemen. Ook zullen initiatieven in de Krimpenerwaard worden ondersteund die bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen.

Leden
De leden mogen van ons verwachten dat er een actieve benadering plaatsvindt. Wij willen dit vorm geven door het verstrekken van informatie. Verder worden de leden zoveel mogelijk betrokken bij activiteiten. Vanuit het bestuur zal het initiatief worden genomen tot minimaal 2 ledenvergaderingen per jaar. De ledenvergadering is het instrument waarmee de leden formeel invloed hebben op het politiek beleid. Het bestuur en de fractie leggen tijdens de ledenvergadering verantwoording af voor het gevoerd beleid.

Fractie
Wij vinden het functioneren van de fractie een belangrijke zaak. Daar waar mogelijk wil het bestuur de fractie randvoorwaardelijk ondersteunen.