Brief aan het COA, ministerie J&V en de VNG over laakbaar handelen m.b.t. plaatsen statushouders in Lekkerkerk

Commissievergadering van 2 april met als onderwerp “Tijdelijk verblijf statushouders in Fletcherhotel in Lekkerkerk”.

In de commissievergadering van vorige week dinsdag is op voorstel van Pro Krimpenerwaard  toegezegd dat het college en de raad een gezamenlijke brief sturen aan het COA, ministerie J&V en de VNG. Hierna wordt de brief weergegeven die door zowel college als raad wordt onderschreven. Pro Krimpenerwaard heeft nog een kanttekening geplaatst. Wij willen niet dat in de kern Lekkerkerk vluchtelingen/statushouders worden opgenomen. De spreiding moet uitlegbaar in de gemeente plaatsvinden op basis van inwoneraantal.

“Met deze brief willen wij ons ongenoegen en onze zorgen uiten over de wijze waarop de communicatie en het proces van plaatsing van statushouders in onze gemeente is verlopen en het effect ervan in onze gemeente.

Op vrijdag 22 maart jl. is onze burgemeester dhr. Beenakker middels een telefoontje vanuit de directeur bestuurder van het COA dhr. Schoenmaker geïnformeerd over het aanstaande verblijf van 20 statushouders in het Fletcher Hotel te Lekkerkerk. Deze mededeling kwam voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard onverwacht. De aard van de mededeling gaf geen ruimte voor overleg en veel  bleef in die mededeling nog onduidelijk. Op dinsdagmiddag 26 maart was er een overleg tussen dhr. Schoenmaker, dhr. Beenakker en wethouder mw. Boere waarin de details van de opvang duidelijk werden. In dat overleg bleek opnieuw de standvastigheid van het  besluit van het COA. Op 28 maart is de tijdelijke huisvesting per brief, op nadrukkelijk verzoek van het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente aan dhr. Schoenmaker, bevestigd. Sinds 2 april verblijven de 20 statushouders in het hotel. In de korte tijd tussen 26 maart en 2 april jl. hebben wij omwonenden, ondernemers en de gemeenteraad in allerijl geïnformeerd. Deze informatie is op 28 maart verstrekt, één dag vóór het Paasweekend, terwijl de dag na het Paasweekend (2 april) de statushouders zijn gekomen.

Als gemeente zijn we ons zeer bewust van de problematiek rondom de opvang van asielzoekers en statushouders. Landelijk zien we dat bestaande opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders vol zitten.
Gemeente Krimpenerwaard draagt bij aan het verminderen van de druk in de opvanglocaties:

  • Sinds het vierde kwartaal 2023 vangen we 80 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers) op;
  • Er vindt momenteel een verbouwing plaats van een woonhuis, ook in de kern Lekkerkerk, om op korte termijn nog 14 jonge statushouders op te kunnen vangen.
  • Ten aanzien van de opvang van Oekraïners hebben wij ook onze verantwoordelijkheid genomen: er verblijven ruim 200 Oekraïners in onze gemeentelijke opvang, deels in de kern Lekkerkerk;

De opvang die de gemeente Krimpenerwaard realiseert, bevindt zich veelal in de kern Lekkerkerk, een kleine, hechte kern van 8000 inwoners. De komst van de 20 statushouders komt daarbij. Dit voelt voor de inwoners van Lekkerkerk als “niet eerlijk verdeeld”.

Op dezelfde dag dat de statushouders arriveerden in het hotel, vond ’s avonds een commissievergadering plaats in het gemeentekantoor in Lekkerkerk. Een regiomanager van het COA was daarbij aanwezig. Het kort van tevoren toegevoegde agendapunt over de huisvesting van statushouders in Lekkerkerk zorgde voor een avond vol emoties. De wijze waarop de plaatsing van de 20 statushouders in het Fletcher Hotel tot stand is gekomen, zorgt voor veel onrust binnen de gemeenschap Lekkerkerk. Inwoners voelen zich “overvallen” en maken zich zorgen over de duur en aard van het verblijf, maar ook de eventuele komst van nog meer nieuwkomers in hun kern.

Het college van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Krimpenerwaard zijn zeer ontevreden over deze gang van zaken.  De snelheid en het ontbreken van overleg over de plek, timing en tijdsduur is meer dan onwenselijk en niet uit te leggen aan onze inwoners.

De snelheid in dit proces vanuit het COA heeft ertoe geleid dat de communicatie van de gemeente met zowel omwonenden van het hotel als met de gemeenteraad onvoldoende kon worden vormgegeven. Voor draagvlak en acceptatie van deze groepen is juist het gesprek met onze inwoners zo belangrijk, en dat heeft nu niet plaats kunnen vinden. Het effect hiervan is verdere polarisatie.

Naast de algemene zorgen over de plaatsing, zijn er ook veel vragen over de duur en aard van deze plaatsing. We ontvangen hierover tegenstrijdige informatie. De mondelinge toezegging van dhr. Schoenmaker op 26 maart en genoemde brief van 28 maart vanuit het COA vormen voor ons het uitgangspunt van het standpunt dat er sprake is van tijdelijke plaatsing van twee maanden en dat er geen sprake is van een koppeling met onze gemeente als het gaat om duurzame huisvesting.

Een afschrift van deze brief is ook verzonden naar de VNG en het ministerie van JenV”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.