Een sociale Krimpenerwaard

Twee meisjes lopen samen door een bos.

In onze gemeente leven circa 1.300 huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum, welk aantal we als partij graag willen verminderen. Er wonen in onze gemeente ± 700 kinderen die in zo’n gezin opgroeien. Pro Krimpenerwaard wil een armoevrije gemeente, waarin alle kinderen volwaardig mee kunnen doen en goede kansen krijgen.

De werkloosheid in de gemeente ligt structureel lager dan het Nederlands gemiddelde, maar het kan nog altijd beter door o.a. innovatie en vitalisering. De gemeente voorkomt dat mensen buiten de boot vallen en helpt bij het vinden van werk. Daar waar mensen tussen wal en schip raken, moet de gemeente een vangnet en hulp bieden.
Niemand zonder werk, betaald of vrijwillig; iedereen doet mee!

Pro Krimpenerwaard wil een solidaire en tolerante Krimpenerwaard. Meedoen en acceptatie gaan hand in hand: acceptatie van diversiteit, geaardheid en leefstijl. Mensen met een beperking worden niet buitengesloten van de samenleving; de gemeente zorgt ervoor dat alle burgers gelijke mogelijkheden en toegang hebben.

De maatregelen die wij daarom bepleiten vindt u in ons verkiezingsprogramma.