De gemeente Krimpenerwaard heeft onderzoek laten uitvoeren naar de huisvesting van de gemeentelijke kantoren. Op dinsdag 18 februari 2020 zijn het onderzoek en de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad. Pro Krimpenerwaard was hierbij niet aanwezig, omdat op dat moment de …

Resultaten onderzoek gemeentelijke kantoren bekend Read More »

Pro Krimpenerwaard vindt het een dwaling van het gemeentebestuur dat het gebied ten zuiden van de wijk Bos en Water in Haastrecht in de toekomst wordt bebouwd. Doodzonde! Het is een prachtig gebied met vergezichten naar Stolwijk en Schoonhoven. Het …

College/raad hebben geen oog voor natuurgebieden! Read More »

In de commissievergadering van 3 maart wordt gesproken over de denklijn waaraan de besteding van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco moet voldoen. De opbrengst is ongeveer € 23 miljoen. Een deel van dat geld wordt aangewend …

Waaraan wilt u de Eneco gelden besteden? Read More »

Het college stelt voor om naast de jaarlijkse subsidie aan het Zilvermuseum van € 50.576,– in het vervolg € 190.000,– extra subsidie te verlenen. Daarmee komt de jaarlijkse subsidie in 2020 op € 240.576,– + inflatie + gratis huisvesting + …

Zilvermuseum Schoonhoven “Rupsje Nooitgenoeg” Read More »

Deze foto’s zijn gemaakt op maandagmiddag 17.15 uur – aankomst veerpont – veel belangstelling voor hoogwater. What do you want to do ? New mailCopy What do you want to do ? New mailCopy

De uitkomst van het extern onderzoek “lokale democratie” in de gemeente Krimpenerwaard laat zien dat de inwoners weinig vertrouwen hebben in het college en raad. Ook bestaat er weinig vertrouwen in het serieus betrekken van de inwoners bij het gemeentebeleid. …

Lokale democratie Read More »

Artikel in het Algemeen Dagblad van 7 februari. Verkoop Eneco-stukken brengt 23 miljoen euro op Krimpenerwaard kan definitief een eenmalige bonus van 23 miljoen euro tegemoet zien. De gemeenteraad heeft ingestemd met de verkoop van de aandelen van Eneco aan …

Verkoop Eneco-aandelen-Raadsbesluit van 4 februari 2020 Read More »

Pro Krimpenerwaard heeft tijdens de raadsvergadering van 4 februari een motie ingediend om de beprijzing van het gebruik van de Algeracorridor  met de auto af te wijzen. Bijna de voltallige raad, met een positief advies van de portefeuillehouder, heeft deze …

Raad tegen rekeningrijden Algeracorridor Read More »

Het ABP maakte bekend dat de bezittingen eind december 2020 zijn aangegroeid tot € 465 miljard. Maar door de daling van de rente waren volgens het ABP de verplichtingen gestegen tot € 476 miljard, waardoor er een tekort is van …

Pensioenverlies ABP Read More »

De GGD Hollands Midden voert, sinds donderdag 16 januari het eerste ziektegeval van hepatitis A in Schoonhoven bekend werd, bron- en contactonderzoek uit. Uit dit onderzoek is op dinsdag 28 januari gebleken dat er wederom een kind besmet is met …

Nieuwe vaccinatieronde op basisschool en buitenschoolse opvang tegen verspreiding hepatitis A (geelzucht) Read More »