Op 24 november 2020 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken van het college van burgemeester en wethouders en MooiMekkerland om het treffen van een voorlopige voorziening hangende de hoger beroepen uitspraak …

MooiMekkerland krijgt uitstel van faillissement Read more »

Pro Krimpenerwaard heeft zich als eerste partij uitgesproken om een financiële bijdrage te leveren voor de aanpak van de Algeracorridor ook in het belang van de verkeersdoorstroming van en naar de Krimpenerwaard. Dat is van groot belang voor onze inwoners. …

Pro Krimpenerwaard tegen een ongedekte cheque van 4 miljoen voor de Algeracorridor Read more »

Tijdens de raadsvergadering van 10 november, de Begrotingsraad, is motie A20-018 tijdens de stemming aangepast. De motie ging over de lijkbezorgingsrechten. Het college had voorgeteld om de begroting sluitend te maken met een eenmalige verhoging van die rechten met 12,8%. …

Forse verhoging leges door “blunder”! Read more »

Diverse deskundigen in de gemeente Krimpenerwaard zijn bij Pro Krimpenerwaard aangesloten. Met die deskundigheid kunnen wij bij de behandeling van de vele onderwerpen in commissie en raad kwaliteit leveren. Een van die deskundige is Bert Vriezen, econoom.  Hij heeft op …

Een promotiefilmpje van de provincie over zonnepanelen opgenomen in Haastrecht Read more »

Op 30 oktober 2020 hebben burgemeesters Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard en Laurens de Graaf van de gemeente Lopik gezamenlijk een brief gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de ernstige …

Burgemeesters sturen brief aan de minister wegens geluidsoverlast motorfietsen Read more »

Meerjarenbegroting 2021 – 2024 – uitgesproken op 10 november 2020 in de raadsvergadering in Alphen a/d Rijn. De meerjarenbegroting wordt in rode cijfers geschreven. Door bestuursfouten worden miljoenen verspeeld. Neem nu het mislukte project extra oeververbinding, met een schadepost  van …

Algemene Beschouwingen van Pro Krimpenerwaard en het sjoemelplan van het college Read more »

Pro Krimpenerwaard wil de onderwerpen Mooimekkerland, milieudelict Ouderkerk a/d IJssel en De Waag met u bespreken. De zaak melkgeitenbedrijf Mooimekkerland (Stolwijk) is afgelopen dinsdag bij de Raad van State besproken. Eerder heeft Pro Krimpenerwaard gemeld dat dit bedrijf een vergunning …

Mooimekkerland-olievervuiling Ouderkerk-De Waag Read more »

Het college van de gemeente Krimpenerwaard heeft aan Biotechbedrijf Pharming te Leiden een speciale vergunning verleend om in een stal in Haastrecht het destijds met stier Herman mislukte fokprogramma met transgene koeien te hervatten. Het gaat hier dus om genetisch …

Biotechbedrijf Pharming – Haastrecht Read more »

Op verzoek van Pro Krimpenerwaard wordt a.s. dinsdag 3 november  in de commissie R&F (vanaf 20.00 uur live uitgezonden) gesproken over de aanbouw van het rijksmonument De Waag in Schoonhoven. Eethuis De Waag zit al vele jaren in dit monument …

Rijksmonument De Waag in Schoonhoven wordt met medewerking van het college vernield. Read more »