Privacyverklaring Pro Krimpenerwaard

In deze verklaring leest u welke gegevens we van u vragen, waarvoor we ze gebruiken, hoe we er mee omgaan en hoe we uw gegevens bewaren.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Pro Krimpenerwaard verwerkt persoonsgegevens om haar werk als Raadsfractie te kunnen doen, en om de partij (de vereniging) goed te kunnen besturen.

Om gegevens van u te mogen opslaan en gebruiken moeten we daar een goede reden voor hebben. In de wet heten die redenen ‘grondslagen’.
Sommige gegevens verwerken we op basis van de grondslag ‘Overeenkomst’ bijvoorbeeld als u lid bent van onze vereniging. Andere gegevens verwerken wij op grond van een ‘Gerechtvaardigd belang’. Dan gaat het erom dat wij ons werk kunnen doen als politieke partij en daarom namen en (email)adressen van belangrijke contactpersonen beschikbaar moeten hebben of omdat we u een antwoord moeten kunnen geven als u ons een vraag stelt. Ook het behoorlijk functioneren van onze website is een gerechtvaardigd belang.

We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben om deze doelen te behalen.
Welke gegevens we van u verwerken hangt af van het doel waarmee we ze verwerken.
U vindt ze verderop in deze verklaring.

Bijzondere persoonsgegevens
Een deel van de persoonsgegevens die Pro Krimpenerwaard verwerkt worden door de wet beschouwd als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze iets zeggen over uw politieke voorkeur, bijvoorbeeld omdat u lid bent of wilt worden van onze partij.
De wet verbiedt in principe het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat Pro Krimpenerwaard een politieke partij is valt zij, wat dit betreft, onder een wettelijke uitzondering.

Andere bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld medische, of strafrechtelijke gegevens) vragen wij uiteraard nooit en slaan wij ook niet op.

In welke gevallen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens en om welke gegevens gaat het?

 1. Als u lid bent of wilt worden van Pro Krimpenerwaard
  Voor lidmaatschap hebben we uw NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens nodig en uw geboortedatum.
  Om met onze leden te kunnen communiceren bewaren wij ook uw telefoonnummer en e-mailadres.
  Gegevens van leden worden niet op onze website opgeslagen. Als u zich via de website als lid heeft aangemeld gaan de gegevens rechtstreeks per email naar de persoon die verantwoordelijk is voor de administratie.
 2. Als u aangegeven heeft mailings van Pro Krimpenerwaard te willen ontvangen
  Om een nieuwsbrief te kunnen ontvangen hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Nieuwsbrieven worden alleen gestuurd naar leden en geïnteresseerden die bewust hebben aangegeven deze te willen ontvangen.
  Er is altijd een mogelijkheid om u voor een nieuwsbrief uit te schrijven.
 3. Wanneer u contact opneemt met Pro Krimpenerwaard
  Als u een vraag, opmerking, reactie, klacht of compliment naar ons stuurt, bijvoorbeeld via e-mail, social media, telefoon of via onze website, gebruiken we uw gegevens om op uw bericht te kunnen reageren.
  U deelt uw gegevens vrijwillig door contact met ons op te nemen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
  Reacties die u geeft onder de nieuwsberichten op onze website zijn in principe bedoeld voor publicatie op de site en kunnen daarom gezien worden als uitingen in de publieke ruimte. Bij die reacties wordt uw e-mailadres niet op de website getoond maar wel bewaard om eventueel op uw reactie te kunnen reageren.
 4. Wanneer u wilt deelnemen aan een door Pro Krimpenerwaard georganiseerde bijeenkomst of activiteit
  Om te weten wie er aan een bijeenkomst of activiteit mee doet moeten wij uw naam weten en om u te kunnen informeren over eventuele wijzigingen kunnen wij om uw emailadres en/of telefoonnummer vragen.
 5. Wanneer u onze website bezoekt
  Als u uw onze website bezoekt kunnen de volgende gegevens worden verzameld:
  • Statistieken over het websitebezoek
   De WordPress plugin Jetpack geeft ons in statistieken een beeld van hoe onze website wordt gebruikt. Zodoende kunnen we die zo nodig verbeteren.
   Hiervoor worden gegevens van bezoekers verzameld waaronder, IP-adres, landcode, tijd enz. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden en zijn voor ons niet herleidbaar naar individuele personen.
  • Cookies
   Onze website gebruikt verschillende cookies, zowel voor de bovengenoemde statistieken maar ook om onze website goed te laten werken (functionele cookies).
   Daarnaast geven wij ook inhoud weer van onze Facebookpagina en ons Twitter-account en kunnen we YouTube filmpjes op onze site plaatsen. Deze bedrijven laten ook cookies achter.
   Als u onze website voor het eerste bezoekt staan deze ‘derde partij cookies’ standaard uit. Met de cookie-toestemmingsbalk kunt aangeven of u deze marketingcookies wel of niet toe wilt staan.
   Uitgebreide informatie over de cookies op de website van ProKrimenerwaard vindt u op onze cookie beleid pagina.
  • Gegevens die worden verzameld door anti-spam plugin Askimet
   Om spam op onze website te voorkomen worden alle reacties, die op onze website door bezoekers worden achtergelaten, door Askimet tijdelijk opgeslagen.
   Zowel het voor statistieken gebruikte Jetpack als antispamplugin Askimet zijn van een bedrijf dat voldoet aan alle regels van de privacywetgeving.
   Onze website maakt gebruik van SSL, een beveiligingsprotocol waardoor de gegevens met een versleutelde verbinding over het internet worden verstuurd, zodat kwaadwillenden er niet bij kunnen.

Gegevens bewaren en uw rechten

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet verwerkt buiten de EU
U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij info@prokrimpenerwaard.nl

Samenwerkingspartners

Pro Krimpenerwaard deelt uw gegevens niet met derden.
We nemen diensten af van een hostingsbedrijf en een webbeheerder. We hebben met hen een verwerkersovereenkomst.

Contactgegevens

De penningmeester, Oscar Agatz, is verantwoordelijk voor de ledenadministratie

Algemeen verantwoordelijke: Ad Struijs
Email: info@prokrimpenerwaard.nl
Telefoonnummer: 0182 384111