Een duurzame Krimpenerwaard

Pro Krimpenerwaard wil dat het Groene Hart groen blijft en dat de unieke buitengebieden in de Krimpenerwaard beschermd en behouden blijven. Een schone groene leefomgeving is belangrijk voor ons en voor de generaties mensen en dieren die na ons komen. We hebben méér natuur nodig in plaats van minder. Een groene omgeving draagt in belangrijke mate bij aan een gezond en prettig leven voor mensen en dieren.

Pro Krimpenerwaard verzet zich tegen de teloorgang van natuur, tegen milieuvervuiling en tegen klimaatverandering. Onze leefomgeving vervuilt en de buitengebieden van de gemeente Krimpenerwaard staan onder druk van verdere bebouwing en intensivering van de landbouw. De prachtige buitengebieden zijn letterlijk de groene longen van onze gemeente. Zij maken dat het heerlijk wonen in de Krimpenerwaard is en zijn als recreatieve en toeristische trekpleister onmisbaar.

Pro Krimpenerwaard vindt dat de gemeente milieuvervuiling moet aanpakken en door een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moet terugdringen.  Pro Krimpenerwaard vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven en zo spoedig mogelijk CO2-neutraal moet worden. De gemeente Krimpenerwaard is gehouden aan de afgesproken klimaatdoelen van Parijs. Het huidige beleid scoort op dit punt een ruime onvoldoende. Nationaal beleid legt op den duur aan de gemeenten de opgave op om 80% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990, en om in 2050 energieneutraal te zijn.

De maatregelen die wij daarom bepleiten vindt u in ons verkiezingsprogramma.