“Boeren overtreden iedere dag de wet”

KrimpenerwaardKronkels
Wethouder Vente verwijst naar 1 wetenschappelijk artikel. Er zijn er uiteraard veel meer. In alle wetenschappelijk artikelen die over bodemdaling in veen gaan, wordt altijd dezelfde oorzaak genoemd. Daar is geen twijfel over mogelijk.
In het westen en noorden van Nederland zijn veel bodems bedekt met een pakket veen; bekend zijn de natuurgebieden van het Fochteloërveen en de Nieuwkoopse Plassen. Het merendeel van de veengebieden is echter in gebruik door de landbouw. Eeuwenlang kenden deze veenweidegebieden een hoog waterpeil. Maar om de veengronden geschikter te maken voor de landbouw is de bovengrond steeds verder ontwaterd. En ontwatering brengt voor veenbodems een onomkeerbaar proces met zich mee: er komt lucht in de grond waardoor het veen wordt afgebroken en als CO2 de lucht in verdwijnt. Deze vertering of oxidatie van het veen is de belangrijkste oorzaak van de bodemdaling in veenweidegebieden. Vroeger, toen de weiden ’s winters vaak blank stonden en het grondwater in de zomer slechts een paar decimeter uitzakte, was deze bodemdaling maar heel beperkt. Maar met de ruilverkavelingen in de jaren zestig en zeventig werd overgestapt op een diepere drooglegging. In West-Nederland ligt het slootpeil momenteel gemiddeld 50 tot 60 cm onder het maaiveld, in Friesland is dat vaak meer dan een meter. De bodem van de kwetsbaarste veengronden in West-Nederland en Friesland daalt nu jaarlijks respectievelijk met 1 tot 2 cm per jaar. Veel veenpakketten zijn inmiddels zo dun geworden dat er geen sprake meer is van een veenbodem. Bestond de bodem van Nederland rond het jaar 0 nog voor bijna 50 procent uit veen, nu is dat nog maar 8 procent. Sinds de jaren zeventig neemt het areaal veenbodems jaarlijks af met 2.000 ha.
Iedereen weet ook wat de oplossing is, stoppen met intensieve landbouw op veengrond en het waterpeil verhogen. Om de boeren tegemoet te komen wringt men zich in allerlei bochten, om bodemdaling tegen te gaan. Maar dit zijn niet meer dan lapmiddelen en geen structurele oplossing.
Vraagt iemand zich ooit af waarom er na het injecteren van drijfmest er zoveel meeuwen op het land zitten? Omdat al het bodemleven als insecten en wormen naar boven komen, waar ze sterven en een prooi vormen voor meeuwen.
De gemeente Krimpenerwaard is van oorsprong een agrarische gemeente wordt altijd gezegd en daar moeten we als gemeente trots op zijn en rekening mee houden. Slechts 3 procent van de inwoners in de gemeente Krimpenerwaard is boer. Maar alles moet altijd wijken voor de boer. Boeren overtreden iedere dag de wet.
Een staatje tot nu toe alleen al in 2021.
– Oude dammen vervangen in sloten waarin vaste stalmest werd gedumpt;
– Drijfmest uitrijden op bevroren grond;
– Melkwagens (grote vrachtwagens) als zogenaamd landbouwvoertuig gebruiken;
– MMBS voertuigen (Motorrijtuig met Beperkte Snelheid) waarin 16 jarigen met 80 km/u op de openbare weg langsracen.
(Dit is echt een serieus probleem. De wet is in januari gewijzigd. Iedere boer heeft nu oude bestelauto’s met een MMBS kenteken (of gewoon niet) met een rode afgestompte driehoek achterop. Je ben dan verplicht de hoogste versnellingen te blokkeren, zodat ze niet harder kunnen dan 25 of 45 km/u. Wat er nu gebeurt, is dat ze die auto’s dusdanig bewerken, dat ze met een enorm hoog toerental makkelijk de 80 km/u halen. Een autorijbewijs is niet nodig. Ze maken uiteraard een enorme herrie, sommige bestuurders vinden het ook leuk om de uitlaat gedeeltelijk te verwijderen.
– er wordt nog steeds niet gehandhaafd op lopende zaken waar zelfs gerechtelijke uitspraken van zijn;
– het illegaal bouwen van 2 compensatiewoningen in het buitengebied. De af te breken schuur is te klein voor 2 compensatiewoningen, maar de gemeente lijkt het toe te gaan staan. De provincie is inmiddels ingelicht. Daar zit iemand die de handelingen van de gemeente Krimpenerwaard interessant vindt.
– alle landbouwmachines van de boeren hebben diesel als brandstof. Van aggregaten tot tractoren. Om de drijfmest in de gierkelders te mengen staat per stal dagen lang een tractor op volle toeren te draaien. Tractoren van minstens 20 jaar oud. Heel veel werk wordt ook gedaan met shovels met een enorme dieselmotor.
Er zullen ongetwijfeld boeren zijn in de gemeente Krimpenerwaard die duurzaam proberen te zijn, maar wij kennen ze niet.
Pro Krimpenerwaard gaat over deze zaken schriftelijke vragen aan het college stellen. Het college moet actiever optreden in het Buitengebied, zoals schriftelijk onlangs is toegezegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.