Auteur: prokrimpenerwaard

Het politieteam Krimpenerwaard krijgt een nieuw bureau. De gemeente Krimpenerwaard en politie-eenheid Den Haag tekenden 13 november 2019 een intentieovereenkomst om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nieuw politiebureau in de Krimpenerwaard. Het huidige bureau van het …

Onderzoek naar nieuw politiebureau Krimpenerwaard Read More »

In de raadsvergadering van 12 november is de meerjarenbegroting 2020-2023 besproken. Diverse onderwerpen kwamen daarbij aan de orde. Pro Krimpenerwaard had evenals de SGP/ D66 ieder een eigen motie ingediend voor een vuurwerkvrije gemeente. Om de kans van slagen te …

Vuurwerkvrije gemeente Krimpenerwaard Read More »

In de begrotingsraad van dinsdag 12 november zal Pro Krimpenerwaard zijn Algemene  Politieke Beschouwingen uitspreken. In de gemeenteraad worden de hoofdlijnen van de meerjarenbegroting besproken. Vervolgens zullen wij 19 moties en amendementen indienen. Een opvallend punt is dat ook de …

Algemene Politieke Beschouwingen van Pro Krimpenerwaard Read More »

Chemours vervuilt onze rivieren met GenX, een PFAS. Dit is kankerverwekkend en niet afbreekbaar. Toch worden vergunningen om GenX te lozen verlengd, terwijl anderen de schade van deze vervuiling dragen. Wij roepen beleidsmakers op om GEEN nieuwe vergunningen af te …

Geen gif in de Lek Read More »

Aan het slot van de raadsvergadering van 5 november verloor de voorzitter van de raad, Roel Cazemier, zijn zelfbeheersing. Aanleiding hiervoor was de ingediende motie van Pro Krimpenerwaard over MooiMekkerland. Inmiddels heeft de voorzitter schriftelijk zijn oprechte excuses aangeboden. Pro …

Burgemeester verliest zelfbeheersing Read More »

Door het verplaatsen van de firma Kruiswijk van  de locatie Vlist (Oost Vlisterdijk)  naar het bedrijventerrein Bergambacht is er een leuke bouwlocatie beschikbaar gekomen. Er komen vrijstaande woningen en een “twee-onder-een-kap woning”. Nu heeft Kruiswijk de gemeente benaderd om twee …

bouwlocatie Vlist – firma Kruiswijk Read More »

Ruim 1000 inwoners (respons van 25%) hebben de moeite genomen om hun mening te geven in de gemeentelijke burgerpeiling. Pro Krimpenerwaard vindt dat matig. De volgende uitkomsten zijn teleurstellend, maar ook verwacht. 32% is ontevreden over het onderhoud van openbare …

Burgerpeiling 2019 Read More »

De nieuwe coalitie, bestaande uit 6 wethouders, heeft zijn eerste begroting 2020-2023 aangeboden. Voor het eerst is deze niet sluitend. In 2022 € 1.687.000, – en in 2023  € 2.023.000, – negatief. Wethouder Boere (VVD) maakte tijdens de presentatie wat …

Potverteren Read More »

                                   Rechter verbiedt jacht op knobbelzwanen Met deze uitspraak is volgens Pro Krimpenerwaard de werking van het rapport “Knobbelzwanen in de Krimpenerwaard” van Terlouw en de jagers per direct …

Rechter verbiedt jacht op knobbelzwanen Read More »

De beoogde uitbreiding van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Vogelweide in Schoonhoven is bij omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten.  De bewoners schrijven het volgende:”Naar aanleiding van de informatieavond moet ons van het hart, dat er absoluut niets is gedaan …

Wethouder Boere schoffeert inwoners Read More »