Auteur: prokrimpenerwaard

Gedeputeerde Staten hebben op 31 juli 2019 een brief gestuurd aan de gemeente in het kader van het financieel toezicht. De bedoeling daarvan is te voorkomen dat een gemeente in een financieel uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan

Beste mede-eisers,  Goed nieuws over onze gezamenlijke actie voor het klimaat, de Klimaatzaak. Afgelopen vrijdag 13 september kwam het advies van de plv. procureur generaal Langemeijer en de advocaat generaal Wissink aan de Hoge Raad over de klimaatzaak. Dit onafhankelijke

In de extra raadsvergadering van 11 september hebben met name CU en VGBK suggestieve vragen gesteld aan Pro Krimpenerwaard over de kosten van de MIRT/extra oeververbinding. Deze bedragen volgens Pro Krimpenerwaard € 250.000. Deze vragen zijn eerder door ons aan

Op verzoek van Pro Krimpenerwaard en met de steun van de oppositiepartijen heeft de extra raadsvergadering op woensdag 11 september plaatsgevonden. De vergadering was noodzakelijk nadat wij kennis hadden genomen van het advies aan de minister d.d. 16 juli 2019

Op 3 oktober: Motiemarkt. Breng uw idee tot leven! Heeft u een goed idee voor de Krimpenerwaard? Of weet u hoe het nóg beter, groener, veiliger, sportiever of anders kan? Kom dan op donderdagavond 3 oktober naar de motiemarkt in

Mondelinge vragen voor het vragenhalfuurtje van de raadscommissie Ruimte en Financiën van 10 september 2019. Buiten de Veerpoort Pro Krimpenerwaard heeft op 26 juli 2019 schriftelijke Raadsvragen gesteld over het dossier Buiten de Veerpoort. Deze vragen zijn nog steeds niet

Hierna worden enkele van de vele reacties gepubliceerd n.a.v. het initiatief van Pro Krimpenerwaard om het openen van de Algerabrug te beperken voor de plezierjacht. De namen van de reacties zijn weggelaten. Pro Krimpenerwaard zal hierover in de extra raadsvergadering

Pro Krimpenerwaard heeft al vanaf 2015 zijn zorg uitgesproken over het park “De Overtuin Bosdom van Vliet” in Haastrecht. Het rijksmonument De Overtuin is door een ondeskundig bestuur op onverantwoorde wijze beschadigd geraakt. Het opgestelde masterplan en de daaraan gekoppelde

Twee voorbeelden van grote zaken die in gemeente spelen en waarin niet wordt gehandhaafd. Pro Krimpenerwaard maakt zich hierover grote zorgen. Waar blijft de burgemeester als hoofd van de veiligheid/politie? Het gemeentebestuur heeft de plicht om de inwoners bescherming te

Pro Krimpenerwaard heeft, naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (brief 16 juli 2019) over de reeds gebouwde illegale opstallen ten behoeve van de geitenhouderij MooiMekkerland in Stolwijk en de 1756 illegale geiten, aan de

Top