Voorbereidingsbesluit Oostzijde Gouderak

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken in de Staatscourant bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering op 14 juli 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor een aantal percelen aan de oostzijde van de kern Gouderak. Daarbij is bepaald dat dit besluit op 24 september 2020 in werking treedt.

Op basis van raadsamendementen van 5 maart 2019 is bij de vaststelling van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard een aantal percelen aan de oostzijde van de kern Gouderak buiten de natuurbegrenzing gehouden om gewenste toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen mogelijk te houden.

Met het oog op de uitvoering van de ambities moeten mogelijke strijdige ontwikkelingen worden voorkomen. Hiertoe is reeds een voorkeursrecht gevestigd, maar dat verhindert niet dat binnen de huidige bestemmingen aanvragen omgevingsvergunning voor activiteiten en bouwwerken kunnen worden gedaan en (indien ze voldoen aan de regels) moeten worden afgegeven. Daarom is ook een voorbereidingsbesluit noodzakelijk.

Het voorbereidingsbesluit betekent dat de gemeente bij het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning (bijvoorbeeld om iets te mogen bouwen) rekening moet houden met de ambities zoals neergelegd in de ruimtelijke uitgangspunten. Zo wordt voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor de uitvoering van de ambities.

Het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt is hieronder weergegeven en is globaal begrensd door de Hollandsche IJssel en de Lange Tiendweg.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van donderdag 24 september 2020, de datum waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, voor een ieder ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk.

In verband met de maatregelen tegen Corona zijn er aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis. Dit betekent dat ook de mogelijkheden om stukken in te zien aangepast zijn. Het inzien van het voorbereidingsbesluit kan van maandag t/m vrijdag op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het algemene nummer van de gemeente Krimpenerwaard, tel.nr. 14 0182.

Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1931.VB2004BG012-VG01 en is in te zien via de gemeentelijke website.

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid van, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid van, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de duur van 1 jaar.

Opmerking Pro Krimpenerwaard. Dit raadsbesluit is door het college ontraden. Maar dat was een politiek toneelstukje om deze gronden te kunnen onttrekken aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. Met dit raadsbesluit is niet voldaan aan een zorgvuldige procedure. Er is bewust een andere route doorlopen om de kans van slagen te vergroten. Na lang doorvragen blijkt dat hier ten minste 200 woningen worden gebouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.