De rechtbank stelt Unieck Zorg B.V. in het gelijk

Op 5 februari 2020 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan inzake het beroep van Unieck Zorg B.V. te Schoonhoven tegen het besluit van 5 maart 2018. In dit besluit is door het college een last onder dwangsom opgelegd van € 202.500,– in verband met strijdig gebruik van het bedrijfspand aan de Achterwetering 5a te Schoonhoven. Het bedrijfspand wordt gebruikt ten behoeve van een woon-, zorg- en dagbestedingsruimte c.q. zorginstelling. Dit zou niet conform het bestemmingsplan zijn.

De rechter heeft nu bepaald dat het college niet bevoegd was en is om handhavend op te treden, aangezien de woon-, zorg- en dagbestedingsruimte al is vergund.

Op 18 december 2014 heeft Unieck een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de bedrijfswoning. Op deze aanvraag is destijds te laat door het college beslist, waardoor de vergunning van rechtswege is ontstaan. Het college heeft een vergunning van rechtswege toegekend voor alleen het uitbreiden van de bedrijfswoning. De rechter heeft geoordeeld dat deze vergunning van rechtswege ook is vergund voor de woon-. zorg- en dagbestedingsruimte. Bij de aanvraag zat een uitgebreide toelichting voor welk doel het bedrijfsgebouw zou worden uitgebreid en dus bij de aanvraag betrokken had moeten worden.

Het college geeft als reactie dat de aanvraag op 18 december 2014 is ontvangen, maar dat door de herindeling deze aanvraag tussen wal en schip is geraakt en dus is hierop door het college niet tijdig beslist. Het college vindt nog steeds dat deze instelling niet op het bedrijventerrein gevestigd moet zijn, omdat de zorgcliënten nu blootgesteld worden aan geluidshinder. Pro Krimpenerwaard vindt dat het college voorbijgaat aan het staand beleid dat in meer vergelijkbare gevallen met instemming van het college in strijd met het bestemmingsplan is gehandeld. Legalisatie werd hier door het college uitgesloten. Naar de opvatting van Pro Krimpenerwaard moeten andere argumenten een rol hebben gespeeld.

Hoe heeft Pro Krimpenerwaard in deze zaak gehandeld?

Wij hebben schriftelijke vragen gesteld, o.a. op 17 oktober 2018. Wij hebben op 19 september 2018 aan het college informatie op grond van de Gemeentewet gevraagd (zogenaamd WOB-verzoek voor raadsleden), omdat “op vragen hierover aan het college de burgemeester op 4 september 2018 aan de raadscommissie duidelijk aangaf dat hem geen enkele toezegging vanuit het college van Schoonhoven bekend was. Ook ontbraken zeer belangrijke onderdelen van de vergunningaanvraag die aangaven dat dit om zorg ging en de buren akkoord waren. Dit bevreemdt ons zeer. Wij weten nu niet goed wat de echte feiten zijn.” Pro Krimpenerwaard wilde de feiten kennen.

Hierna geven wij de schriftelijke reactie van oud wethouder Peter Matheij van de voormalige gemeente Schoonhoven.

Van: Peter Matheij
Datum: 17 februari 2017 om 14:15:35 CET
Aan: Arjan Verstoep
Onderwerp: Antw.:⁨ handhaving  Achterwetering 5  te Schoonhoven ?⁩

Betreft: Achterwetering 5, 2871 RK Schoonhoven

Beste Arjan,

In antwoord op je vraag of ik kan reageren op de afspraken die wij hebben gemaakt in 2014 inzake het meewerken aan een oplossing voor de bestemming Achterwetering 5, bericht ik als volgt.

In 2014 heb ik samen met jou en de afdeling VROM (namen ambtenaren bij ons bekend) meerdere gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van jouw verzoek tot herbestemmen/vrijstelling/ontheffing van Achterwetering 5.

Ik heb toegezegd mee te werken aan een oplossing en deze is er ook gekomen. Uit de twee opties die door VROM werden aangedragen (zware procedure en korte procedure) is in het laatste gesprek dat jij met mij en ambtenaar hebt gehad, gekozen voor de korte procedure.

Het verzoek om verandering is vervolgens door jou eerst op 18 december 2014 ingediend i.v.m. wijziging van het juridisch eigendom van de panden Achterwetering 5.

Daardoor kon de behandeling niet meer in het college plaatsvinden omdat de fusietermijn (fatale termijn inzake bevoegdheid van bestuurders om besluiten te nemen voor de her in te delen gemeenten) werd overschreden.

Een en ander is waarschijnlijk debet aan huidige stagnatie, ik vertrouw erop dat deze bijdrage je nu verder helpt.

Vriendelijke groet, Peter Matheij

Pro Krimpenerwaard stelt vast dat ook de gemeenteraad onvolledig en onjuist door het college is geïnformeerd. Er waren de afgelopen jaren diverse momenten  voor het college om recht te doen aan de aanvraag van Unieck Zorg B.V. Het college heeft dat willens en wetens nagelaten. De herindeling kan een rol hebben gespeeld bij het achterwege laten van een tijdig besluit op de aanvraag, maar de daarbij gevoegde bijlage was overduidelijk dat het bij de aanvraag niet alleen ging om het uitbreiden van de bedrijfswoning, maar ook om de woon-, zorg- en dagbesteding.

Zo lopen er nog meer zaken in de gemeente en wij maken ons grote zorgen over de transparantie van bestuur. Wij verwijzen o.a. naar de opstelling van het college in het dossier MooiMekkerland. De keuze voor een individueel economisch belang en illegaal handelend bedrijf tegen over een algemeen belang de risico’s voor de volksgezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.