Van god los?

Inrichtingsplan Haastrecht

Zich boven de wet bevinden,  achterkamertjespolitiek, failliet dualisme, complot, afgeschaft gelijkheidsbeginsel, geen vertrouwen in de politiek.

De zaak

Het ontwerpbestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard” heeft ter inzage gelegen. Inwoners hebben voorstellen gedaan voor “ontgrenzing” van percelen, die hiermee geen  onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (het NNN) zouden gaan uitmaken en de natuuropgaven beperken. Dit is in strijd met de natuuropgaven. Veel verzoeken van inwoners zijn daarom afgewezen.  Echter niet twee verzoeken van de coalitie die in samenspraak met het college twee ontgrenzingsvoorstellen heeft ingediend in het belang van uiteindelijk woningbouw. De 10.000 woningen ter compensatie van de extra oeververbinding moeten toch ergens worden gebouwd! Het college kan op grond van de voorlopig door de provincie vastgestelde begrenzing dit verzoek niet indienen, maar heeft hierover vooraf met de coalitie afgestemd dat zij die voorstellen wel zou indienen. Zo kan het college zich hierachter verschuilen. Ook is afgesproken dat het college die verzoeken dan zou ontraden, zodat het lijkt alsof het college zich aan de regels houdt. Zo gaat dat politieke spel in het kamertje geniep tussen college en coalitie (dualisme) in de gemeente Krimpenerwaard. U wordt bedonderd.

Wij adviseren de insprekers in dit dossier om het adviesrapport “Peis Rijcken & Droogleever Frotuijn advocaten en notarissen” te lezen.

Juridisch advies Pels Rijkcken def

De twee locaties zijn Gouderak en Haastrecht.

  • Het voorstel voor ontgrenzing ten oosten van Gouderak ziet op circa 3,5 hectare grond die in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming “natuur” heeft gekregen. Het voorstel is om de gronden de bestemming “agrarische met waarden” te geven. Onderdeel van dit voorstel is ook dat het college aan Gedeputeerde Staten verzoekt om indeuking van het perceel, zodat het geen onderdeel meer uitmaakt van het Natuurnetwerk. Het voorstel wordt gedaan omdat de locatie in beeld is om sportvelden hiernaartoe te verplaatsen. Op de huidige sportvelden kan woningbouw plaatsvinden. Concrete voorstellen voor het verplaatsen van de sportvelden zijn er nog niet. De advocaten vinden het voorstel onvoldoende onderbouwd. Het heeft negatieve gevolgen voor de natuurontwikkeling en de waterkwaliteit. Verder stellen de advocaten vast dat op grond van “gelijke” argumenten verzoeken van inwoners zijn afgewezen. Het gelijkheidsbeginsel kan in het geding zijn.
  • Het voorstel voor ontgrenzing bij Haastrecht ziet op 5 hectare grond die in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming “natuur-extensief agrarisch medegebruik” heeft gekregen. Het voorstel is om de gronden de bestemming “agrarisch met waarden” te geven. Het college wil het perceel indeuken zodat het geen onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk. Deze locatie is in beeld voor uitbreiding van de kern Haastrecht. Ook hier bepaalt Gedeputeerde Staten of hiermee wordt ingestemd. Ook hier is de onderbouwing onvoldoende. De doelstelling kruiden- en faunarijk grasland en de weidevogeldoelstelling wordt niet gehaald. Ook hier is het gelijkheidsbeginsel in het geding. Bovendien zijn er nog geen concrete plannen voor woningbouw.

Dit onderwerp heeft zich afgespeeld in de raadsvergadering van 5 maart. Pro Krimpenerwaard heeft gewezen op dit verwijtbaar politieke spel en het achterstellen van de overige verzoeken tot ontgrenzing. Het college heeft geantwoord met een simpel: “Wij ontraden de voorstellen van de coalitie” en daarmee was het voor hen afgedaan. De raad ging akkoord met de twee voorstellen. Gedeputeerde Staten zijn nu aan zet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.