Raadsvergadering van 18 maart over vernietiging van het beschermde slagenlandschap Krimpenerwaard

Ad Struijs, fractievoorzitter Pro Krimpenerwaard (foto Louise Huffmeijer)

De gemeenteraad vergadert vanavond over de vernietiging van het beschermde slagenlandschap in de gemeente Krimpenerwaard.

De gemeenteraad heeft al op 16 oktober 2018 besloten in te stemmen met een extra oeververbinding en de bouw van 10.000 woningen verspreid over de gemeente.  Dit was een besluit met een meerderheid van plus 1. Zo’n ingrijpend voorstel moet met een grotere meerderheid worden gedragen.

Bovendien stond dit onderwerp niet in de verkiezingsprogramma’s  en maakte geen deel uit van de gemeenteraadsverkiezingen.

De argumentatie van het college is fout:

  1. Dit besluit betekent geen versterking van de winkelvoorziening in een tijd van webwinkels en daardoor leegstand.
  2. Evenwichtige opbouw van de bevolking is niet juist. De huidige woningbouwvisie gebaseerd op de Woonvisie gaat tot 2030 uit van 1200 woningen extra bovenop de noodzakelijke 1800 woningen om de bevolkingskrimp te voorkomen. Dus al extra groei. Wethouder de Wit heeft al aangegeven dat het een hele klus wordt om voor deze woningen bouwlocaties te vinden.
  3. Wethouder Boere onderbouwde de noodzaak van deze woningen voor de arbeidsmarkt: zoals voor de transportsector, het agrarische bedrijf/veeteelt en ZZP-ers.  Het transportbedrijf moet volgens Pro Krimpenerwaard verplaats worden naar de randen van de gemeente omdat onze veenwegen niet geschikt zijn voor transportbedrijven. De overige voorbeelden voor extra werkgelegenheid zijn zwak en niet onderbouwd.
  4. Wat heeft de energietransitie met dit hele verhaal te maken?

Het college wijst ter onderbouwing ook naar sterke signalen in de volgende 3 rapporten1

  1. Het Rabobankverhaal: dat klopt niet, omdat hierin niet wordt geschreven over de 10.000- extra woningen.
  2. Het Panorama Krimpenerwaard wordt niet over de 10.000 woningen gesproken, maar wel over de Woonvisie van 3000 woningen/1.800 als noodzakelijk.
  3. Strategische visie wordt door wethouder Boere niet juist weergegeven. Niet wordt gesproken over de extra woningen.

Pro Krimpenerwaard vindt dat het beschermde slagenlandschap Krimpenerwaard door college en coalitie wordt verkwanseld voor een oeververbinding en de extra  10.000 woningen die in het bod worden voorgesteld. Nu vernemen wij dat het er 7.000 of 4.000 mogen zijn. Waarop is dit gebaseerd? Waarom niet via de Woonvisie de lange termijn na 2030 uitzetten. Dat is pas zorgvuldig en alle belanghebbenden worden daarbij betrokken.

Waarom worden pas de afgelopen dagen de inwoners in 3 bijeenkomsten hierbij betrokken, terwijl het besluit er al ligt? Dit is de mensen voor de gek houden.  Zij gingen er vanuit nog invloed uit te kunnen oefenen op de plannen. Nee, dat is niet de bedoeling u mag met het college en volgens de regels van het college alleen positief meedenken. De uitkomst van die bijeenkomsten zijn niet bij de stukken gevoegd. Wij staan daar niet van te kijken, omdat uw mening, beste mensen, er niet toe doet!

Inmiddels heeft het college, via een politiek spel met de coalitie, in strijd met de natuuropgaaf volgens de gebiedsovereenkomst/bestemmingsplan 2 natuurlocaties van vele hectaren daaraan onttrokken. Dat is bij Haastrecht en Gouderak. Het gemeentebestuur staat blijkbaar boven de wet en verzoeken van inwoners worden in vergelijkbare gevallen afgewezen. Strijdig met het gelijkheidsbeginsel!

Met deze extra woningbouw en de extra oeververbindig zal de Krimpenerwaard met de toename van (sluip)verkeer dicht slibben. Waarom worden deze gevolgen niet eerst in kaart gebracht. Dan krijg je vooraf een helder beeld van de verschrikkelijke gevolgen voor ons prachtige gebied. De wegen slibben dicht, rotondes zijn niet voorbereid op zoveel extra verkeersbewegingen, extra wegen moeten worden aangelegd door onze prachtige natuur. Straks staan we van ’s-morgens tot ’s-avonds in de gemeente in de file. Stop deze waanzin en start een zorgvuldige procedure via de Woonvisie. Onderzoek onmiddellijk de alternatieven van vervoer zoals: het doortrekken van de metro – vervoer over water – snelfietswegen aanleggen en beter openbaar busvervoer.

Pro Krimpenerwaard wijst deze uiterst onzorgvuldige procedure af. Wij roepen de raad op om onze inwoners serieus te nemen. Er is niets zo belangrijks als ons beschermd uniek natuurgebied in het Groen Hart. Dat zijn de groene longen voor de verstedelijkte gebieden daaromheen. Werkgelegenheid in het toerisme en recreatie. Het klimaat. Dat wordt met deze dwaze plannen in een klap onherstelbaar vernietigd. Nu al worden de besluiten voor nieuwe natuur aangetast door steeds meer asfalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.