Een verbod op laagvliegen in de Krimpenerwaard is goed voor veiligheid en dierenwelzijn

Pro Krimpenerwaard heeft een brief ontvangen met bijlage van een bezorgde burger. Hij schrijft: “Naar aanleiding van het neerstorten van een Cessna-sportvliegtuig bij Bergambacht in de Krimpenerwaard op 22 mei 2018 en het lopende onderzoek naar dit ongeval door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, wil ik u informeren over mijn acties als bezorgde burger over het laagvliegen in dit gebied gedurende de winterperiode 2016-2017.

In het AD/Gouda van 20 juni 2018 las ik bij toeval een artikel waarin wordt vermeld dat de Gemeente Krimpenerwaard slechts één klacht heeft ontvangen over laagvliegen in dit gebied. De klacht, die door de gemeente is doorgestuurd naar de provincie Zuid-Holland, dateert van 20 november 2016. En dat kan kloppen, want ik heb nagekeken dat op die datum door mij een klacht is ingediend.

Nu heeft het neerstorten van het sportvliegtuigje voor zover mij bekend niet direct van doen met mijn klacht uit 2016. Maar omdat het over exact hetzelfde gebied gaat en ik toen verschillende instanties heb geïnformeerd en gewaarschuwd voor een verhoogd veiligheidsrisico voor een ongeval vanwege de aanwezigheid van grote aantallen vogels, leek het mij alsnog zinvol om mijn meldingen en de reactie daarop van de betrokken bevoegde instanties, onder uw aandacht te brengen.

Ik ben nog steeds van mening dat laagvliegen in de Krimpenerwaard, met name in gebieden waar ‘s winters veel vogels overwinteren zoals bij Kadijk, uit oogpunt van luchtveiligheid onverantwoord is. De status van laagvliegoefengebied zou mijns inziens opnieuw zorgvuldig beoordeeld en afgewogen moeten worden. “

In de bijlage wordt hierop uitgebreider ingegaan.

Pro Krimpenerwaard heeft hierover eerder vragen gesteld en de beantwoording was teleurstellend.  Wel werd toegegeven dat er in het verleden een klacht was ontvange, waarmee niets is gedaan. De brief van de bezorgde burger geeft Pro Krimpenerwaard aanleiding om hierover aanvullende vragen te stellen aan de burgemeester met in zijn portefeuille veilheid en dierenwelzijn. De Krimpenerwaard is op grond van de luchtvaartwet aangewezen als laagvlieggebied om o.a. noodlandingsprocedures te oefenen. Het is daarnaast door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als stiltegebied en deels ook door de provincie Zuid-Holland/Zuid-Hollands Landschap als natuurgebied voor weidevogels. Het laagvliegen betekent een verstoring van de duizenden aanwezige vogels (knobbelzwaan-(kleine) zwanen, smient en weidevogels). Zowel de natuurverstoring als de luchtveiligheid zijn in het geding. Wat gaat de burgemeester hieraan doen? De bezorgde burger heeft aan diverse instanties, waaronder de gemeente Krimpenerwaard, meldingen gedaan over zijn waarnemingen betreffende veiligheid en dierenwelzijn. De reacties zoals in de bijlage valt te lezen zijn bedroevend. Welk initiatief gaat de burgemeester nemen om hieraan serieus aandacht te schenken.

Pro Krimpenerwaard wil de veiligheid in de Krimpenerwaard en het dierenwelzijn bevorderen. Wij pleiten ervoor dat de Krimpenerwaard voor het laagvliegen wordt ontzien en dat hiervoor, mits noodzakelijk, een minder kwetsbaar gebied wordt aangewezen.

Laagvliegoefeningen Kadijk winter 2016-2017 kopie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.