Brief aan de minister van BZK over onze burgercommissieleden

De laatste stand van zaken over onze twee burgercommissieleden. De provincie heeft op ons verzoek om het raadsbesluit van 24 april over de weigering van de raad om onze twee burgercommissieleden toe te laten bericht dat dit in de eerste plaats een zaak is van de gemeente en adviseert in eerste instantie dat intern op te lossen. Die brief is zo slordig geformuleerd dat zelfs onze fractievoorzitter geen commissielid kan zijn. Die brief is ondertekend door de Commissaris van de Koning.  De minister heeft ons laten weten de besluitvorming op te schorten en het advies van de provincie af te wachten. Rond 1 september wordt het besluit verwacht. Pro Krimpenerwaard heeft de minister in de bijgesloten brief geïnformeerd over de laatste stand van zaken en verzocht per omgaande in te grijpen. In de raadsvergadering van 10 juli heeft Pro Krimpenerwaard nogmaals gepleit voor de toelating van onze twee burgercommissieleden. Deze inwoners hebben op de Kieslijst gestaan en kregen veel voorkeurstemmen. De commissie van de geloofsbrieven heeft wederom aangegeven dat zij voldoen aan de toelatingseisen. Het zijn geen criminelen, maar mensen met een mening. De andere partijen zijn alleen bevoegd om te beoordelen of de commissie van de geloofsbrieven correct volgens het recht en algemeen belang heeft gehandeld. Iedere politieke partij gaat over zijn eigen vertegenwoordigers. Logisch toch. Niet in de lokale democratie van de gemeente Krimpenerwaard onder leiding van burgemeester Roel Cazemier en volgzame griffier. De burgemeester gaat in zijn verweer zover dat hij vindt dat de toelichting op het Reglement van orde voor de raadscommissies niet door de raad vastgesteld had mogen worden. In de toelichting van die verordening over artikel 4 staat o.m. dat het aan fracties zelf is om te bepalen wie de betreffende fractie vertegenwoordigen in de verschillende commissies, en dat het alleen mogelijk is de benoeming van een voorgedragen lid te weigeren als het om een niet-raadslid gaat en deze persoon niet voldoet aan de vereisten van de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet”. Dus geldt die toelichting volgens de burgemeester niet. Los van wat hij vindt, de raad heeft het reglement vastgesteld en maakt daarmee onderdeel uit van het recht. Het is duidelijk dat voor de burgemeester ons burgercommissielid Vriezen ongewenst is en dat hij alle middelen aanwendt om zijn doel te bereiken. Ook onrechtmatig handelen.

In de raadsvergadering van 10 juli is ons burgercommissielid Jan Haagsma nu wel gekozen en de heer Vriezen werd wederom door de meerderheid afgewezen. Pro Krimpenerwaard legt zich hier niet bij neer. Zie de brief aan de minister.

De raadsvergadering verliep erg rommelig. De burgemeester wilde geen vragen van Pro Krimpenerwaard beantwoorden. Hij zette zelfs de microfoon van onze fractievoorzitter uit. Hoe transparant is hij. Als het over zijn persoon gaat bepaalt hij zelf de spreektijd! De VGBK heeft haar uiterste best gedaan om mijn recht om te spreken in de raad te blokkeren. Voorgesteld werd mij het spreekrecht over dit onderwerp te weigeren. Daarmee gaf die partij aan geen echte democratische partij te zijn. Waar is die partij bang voor?

Door de burgemeester, griffier en gemeenteraad is er een vervelende politieke situatie ontstaan. Geen reclame voor de gemeente. Het is niet Pro Krimpenerwaard die de problemen veroorzaakt. Wij hebben alleen twee burgercommissieleden voorgedragen zoals ook andere politieke partijen dat hebben gedaan.

PK-minister van Binnenlandse Zaken 11072018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.