Bestaansrecht kleine woningcorporaties staat op de tocht!

Volgens welingelichte bronnen staat het bestaansrecht van de kleine woningcorporaties in de gemeente Krimpenerwaard door de nieuwe Woningwet en de hieruit voortvloeiende bestuurswisselingen onder druk. De kleine woningcorporaties, werkzaam in Haastrecht/Vlist en Stolwijk, Ouderkerk a/d IJssel, Gouderak en Ammerstol hebben sinds 1 juli 2015 te maken met strengere regelgeving. Zo is (her)benoeming van zowel leden van bestuur als van de Raad van Commissarissen een taak van de Raad van Commissarissen geworden. Kandidaten worden via een publicatie in de media geworven en pas benoemd na goedkeuring door de Autoriteit Wonen. Dit heeft een lange doorlooptijd tot gevolg. Deze nieuwe taak legt een grote last op de schouders van de Raad van Commissarissen, die vaak als goedwillende vrijwilligers voor hun functie gevraagd zijn. Tel hierbij op de taakverzwaring voor de hele organisatie die de nieuwe Woningwet met zich meebrengt: passend toewijzen van vrijkomende huurwoningen, waardering van het woningbezit op marktwaarde in verhuurde staat, nieuw financieel reglement, statutenwijziging. De corporaties moeten ook rekening houden met de grotere bevoegdheid van de huurdersbelangenverenigingen, waar dus extra mee onderhandeld moet worden. De woningcorporaties hebben een meerwaarde voor de dorpen. Door het directe contact hebben zij een signalerende functie betreffende het welzijn van de inwoners. Ook dragen zij bij aan maatschappelijke projecten. Zij zorgen voor de werkgelegenheid in de dorpen door aanbesteding aan plaatselijke ondernemers. Er is een groot saamhorigheidsgevoel en dat is een belangrijke pijler voor zelfstandigheid. Puur kijkend naar de taak van de woningcorporaties, zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen, zouden deze instellingen op kunnen gaan in Qua Wonen. Maar zelfstandigheid heeft zoveel meer waarde voor de dorpen en hun inwoners. Kleine corporaties kunnen alleen zelfstandig blijven functioneren als bestuur en Raad van Commissarissen compleet en competent is. En dat is nu juist het knelpunt bij drie van de vier kleine organisaties. Niets doen betekent einde oefening. Pro Krimpenerwaard trekt nu aan de bel en roept de huurdersverenigingen en huurders op om bij de woningcorporaties volledige openheid van zaken te vragen. Alleen dan is er nog een kans dat de woningcorporaties zelfstandig blijven. Woningbouwvereniging Ammerstol bestaat vandaag 70 jaar. Dat had een feestje kunnen zijn……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.