Burgemeester Cazemier is niet eerlijk!

foto burgemeester-landkaart maart 2016
burgemeester Cazemier -landkaart maart 2016 – vanuit zijn gemeente Dinkelland hoort hij het bericht dat hij als de nieuwe burgemeester wordt voorgedragen.

Zoals bekend heeft burgemeester Cazemier bepalende informatie bij zijn sollicitatie achtergehouden. Er liep al een rekenkameronderzoek in zijn voormalige gemeente Dinkelland. De uitkomst van dat onderzoek heeft geleid tot het opstappen van 3 wethouders, terwijl burgemeester Cazemier de hoofdrolspeler was. Hij had ons hierover moeten informeren. Ook de Commissaris van de Koning is hierin onzorgvuldig geweest. Wij hebben daarom de commissaris aan geschreven en de bijgesloten brief ontvangen. Daarin staat onder andere dat wij die informatie over Cazemier ook op internet hadden kunnen vinden. Met dit antwoord gaat hij voorbij aan zijn eigen rol, zeker bij zijn presentatie van de eerste selectie. Pro Krimpenerwaard heeft besloten om een tweede brief aan de Commissaris van de Koning te sturen en ook aan de minister. Ondanks herhaalde pogingen om informatie wordt hierop niet gereageerd. Wij hebben de brieven nu per aangetekende post toegezonden en ook aan de Statenleden. De brief aan de Commissaris drukken wij hieraf evenals zijn eerste reactie. Pro Krimpenerwaard vindt dat de benoeming van burgemeester Cazemier niet in stand kan blijven, omdat die op onjuiste informatie is gebaseerd.

De brief: Onderwerp: burgemeester Cazemier

Uw kenmerk: PZH-2016-570160792

Aan de Commissaris van de Koning van de

Provincie Zuid-Holland en statenleden

Geachte Commissaris en leden van de provinciale staten,

Ik heb onderstaande brief op 3 november per e-mail aan de statengriffier gezonden en daarop geen enkele reactie ontvangen. Ik heb de brief nogmaals per post toegezonden en wederom geen reactie. Nu verstuur ik deze brief aangetekend en ook aan de leden van de provinciale staten.

De brief van 3 november 2016

Ik heb kennisgenomen van uw reactie en die was jammer genoeg procedureel van aard. Ik stel ook vast dat u niet ingaat op de gestelde vragen en dat is teleurstellend. Als u deze vragen alleen in de vertrouwenscommissie wilt beantwoorden ben ik natuurlijk bereid daaraan mee te werken.

Terecht bent u van mening dat zorgvuldig met de vertrouwelijkheid moet worden omgegaan. Ondanks mijn gefundeerde kritiek blijf ik binnen de regels die voor de vertrouwelijkheid gelden.

Achteraf bezien beschikte de vertrouwenscommissie niet over alle informatie om een zodanige voordracht te kunnen doen, dat ook achteraf kan worden vastgesteld dat de gemeenteraad een zorgvuldig besluit heeft kunnen nemen. Nog erger, door dit besluit is aan de andere sollicitanten geen recht gedaan. Het transparant speelveld is ernstig verstoord!

De prangende vraag blijft of de heer Cazemier u en de vertrouwenscommissie had moeten melden dat er in zijn voormalige gemeente Dinkelland een rekenkameronderzoek liep naar o.a. zijn functioneren. Op 12 oktober 2016 is het rekenkameronderzoek gepresenteerd. Een van de hoofrolspelers in dit debacle is burgemeester Cazemier. Inmiddels zijn daar 4 van de 5 wethouders, met het rekenkamerrapport als aanleiding, vertrokken, terwijl de heer Cazemier de hoofdrolspelers in dat dossier was. Het rekenkamerrapport is door dat college ongewijzigd vastgesteld, zodat de inhoud niet ter discussie staat.

Gezien uw reactie stel ik vast dat ook u in verlegenheid bent gebracht. U schrijft dat de vertrouwenscommissie extra informatie op internet had kunnen vinden. Ik blijf van mening dat u de eerstverantwoordelijke bent om zorgvuldig vooronderzoek te doen naar de sollicitanten. Op grond daarvan hebt u een kandidatenvoordracht voor de vertrouwenscommissie opgesteld. De vertrouwenscommissie mocht er op vertrouwen dat uw onderzoek zorgvuldig en volledig was.

Ik vind dat de benoeming van de heer Cazemier tot burgemeester niet in stand kan blijven. Achterhouden van bepalende informatie mag niet worden beloond. Dat is moreel verwerpelijk. De vertrouwenscommissie, gemeenteraad, minister en zelfs de koning zijn onvolledig geïnformeerd.

Ik stel voor de sollicitatieprocedure te heropenen. De heer Cazemier kan meedoen mits vooraf een volledig en correct vooronderzoek heeft plaatsgevonden.

Ik zal soortgelijk verzoek ook richten aan de minister van BZK.

Ik verneem graag uw reactie en die van de statenleden.

Met vriendelijke groet,

Ad Struijs, fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard en lid van de vertrouwenscommissie

 

brief-commissaris-vd-koning-01112016brief-commissaris-vd-koning-2-01112016

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.