Ontwikkelingsplan Zilver-As in Schoonhoven

In de beeldvormende commissievergadering van 26 september 2023 (u mocht daar niet bij zijn, maar u kunt de bijeenkomst terugzien via de gemeentelijke website) is de zogenaamde Zilver-As in Schoonhoven besproken. In juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de culturele positie van de binnenstad van Schoonhoven met een integraal ontwikkelingsplan voor de “toeristische Zilver-As” te versterken. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument “Zilverstad met allure” vastgesteld. Vervolgens is besloten om een ontwikkelingsplan voor de binnenstad van Schoonhoven (met focus op de Zilver-As) op te stellen.

De Zilver-As beslaat het gebied van de Veerpoort tot aan het Springerpark. In overleg met diverse partijen is dit ontwikkelingsplan tot stand gekomen. In het ontwikkelingsplan staan ideeën en kansen om van de Zilver-As een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. Het is een meerjarenplan. Bijgesloten de presentatie, de verkeerskundige analyse en het raadsvoorstel. Het ontwikkelingsplan is te groot om bij te voegen en verwezen wordt naar de site van de gemeente.

Raadsvoorstel Ontwikkelplan Zilver-As      Presentatie Zilver-As 26sep23  Bijlage 2 Verkeerskundige analyse Zilver-as SchoonhovenDHV)

Graag verneemt Pro Krimpenerwaard uw op- en aanmerkingen. Het is nog een conceptplan. Wordt het duurste plan uitgevoerd dan bedragen de kosten € 3 miljoen.

Pro Krimpenerwaard vindt het de hoogste tijd dat het gebied een stevige update krijgt. Op 29 november 2000 hebben wij in de raad van de voormalige gemeente Schoonhoven hierover voorstellen gedaan om voor het centrum de verkeersdruk fors te verminderen, de Stenen Brug autovrij te maken, te komen met een verkeers- en parkeerplan. Bij herhaling zijn we daarop terug gekomen. Toen is met ons afgesproken dat eerst de 2 parkeerterreinen  buiten de Veerpoort gereed moeten zijn en dat de veerpoort voor het gemotoriseerde verkeer wordt afgesloten. Eindelijk is dat nu het geval en wij hopen dat met voortvarendheid het plan wordt uitgevoerd. Inhoudelijk hebben wij toch enkele bezwaren. Er moet blijkbaar een extra brug over de gracht worden geplaatst om de beide zijden van de Oude Haven met elkaar te verbinden. Leuk voor een ronde wandeling. Dit is volstrekt overbodig en wij vragen ons af of dit historisch kan worden onderbouwd. Dit geld kan beter aan de verdere uitwerking van het plan worden besteed. Denk hierbij ook het terugplaatsen van de bomen aan de Oude Haven. De uitvoeringskosten zijn nu al onbetaalbaar voor een gemeente die in 2026 met een ongedekte schuld van € 12 miljoen wordt geconfronteerd.

Ook hebben wij in de commissie kritiek geuit op de betrokkenheid van 2 van de 3  inwoners, zijnde de afspiegeling van de omwonenden, die raadslid zijn. Dit kan natuurlijk niet. De inwoners moeten op een serieuze wijze hierbij betrokken worden en geen dubbele pet op hebben. Wethouder Boere is het met ons eens dat de belangenverstrengeling moet worden voorkomen.

In principe is dit een goed plan, maar het moet natuurlijk wel uitvoerbaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.