Bizarre commissievergadering op 5 september 2023

wethouder Ria Boere, VVD

De commissievergadering R&F van 5 september was een vergadering waarop veel negatieve spanning stond. Dat kwam met name door het vasthoudend optreden van Pro Krimpenerwaard in zijn controlerende taak.

De belangrijke onderwerpen waren het bestemmingsplan nieuw gemeentehuis  en uitbreiding bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in Bergambacht en de afwezigheid van de portefeuillehouder Ria Boere (VVD).
Vooral de CU en Pro Krimpenerwaard vonden het onbegrijpelijk en onprofessioneel dat uitgerekend deze wethouder haar vakantie in september had gepland in plaats van in het zomerreces (evenals vorig jaar). De andere wethouders moesten haar taak nu overnemen. Het voorstel van Pro Krimpenerwaard om haar onderwerpen van de agenda te halen kreeg onvoldoende steun. Misschien dat het college met deze aanpak wil aantonen dat de  portefeuille van Boere overbodig is en we ook met minder wethouders toe kunnen, zoals Pro Krimpenerwaard meermaals heeft bepleit.

Zelfs het voorstel van Pro Krimpenerwaard om in ieder geval agendapunt 11 van de agenda te halen wegens het ontbreken van de stukken, kreeg geen steun van de coalitiepartijen. Zelfs de wethouder (SGP) vroeg zich af wat er dan besproken moest worden. Voor raadslid Vriezen (PK) was dit aanleiding om nogmaals te wijzen op de negatieve rol van de coalitiepartijen die zonder enig kennis van zaken of interesse de lijn van het college denken te volgen. Dit was hilarisch en ook stuitend en geeft de verhoudingen in de raad goed weer.

Raadslid Vriezen greep de behandeling van het bestemmingsplan Gemeentehuis Provincialeweg 5a in Bergambacht aan om vraagtekens te zetten bij de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingplan. Met name de coalitiepartijen vielen hem bij herhaling in de reden met als argument dat de financiën niet aan de orde zou zijn. Hierbij maken die partijen een forse fout. Blijkbaar onwetend met de jurisprudentie.

Op 17 februari jl. is het bestemmingsplan “Viscentrum Breskens” gesneuveld omdat, de Afdeling van de Raad van State, de raad de financiële uitvoerbaarheid van dat plan onvoldoende inzichtelijk had gemaakt. Wethouder van der Hek was de kritiek van het PK raadslid Vriezen over de financiële onderbouwing van het nieuwe gemeentehuis meer dan zat en stelde voor om de Rekenkamer een onafhankelijk onderzoek te laten instellen. De commissie ging unaniem akkoord met het voorstel. Pro Krimpenerwaard was blij verrast, omdat wij bij herhaling hierop hebben aangedrongen. Ons financieel onderbouwde kritiek is bij iedereen bekend. Wordt vervolgd.

De uitbreiding van het bedrijventerrein was het volgende agendapunt.  Dat is strijdig met het huidige bestemmingsplan. Pro Krimpenerwaard mist een visie over bedrijventerreinen in de Krimpenerwaard en de noodzaak. Wij vinden dat op die locatie al meer dan voldoende bedrijventerreinen zijn aangewezen en wij zullen tegenstemmen. Het colege geeft ook toe dat de verkeersdruk fors zal toenemen en dat is nu al een probleem.

Zowel de CU als Pro Krimpenerwaard waren door hun spreektijd van 15 minuten heen en konden spijtig genoeg niet deelnemen aan de discussie over de Regionale Energietransitie. Dat is een gevolg van de gemeentelijke democratie in de Krimpenerwaard. De VGBK vond deze discussie nu niet zinvol. Ondanks dat gingen enkele partijen toch inhoudelijk het debat aan, maar dat was meer voor de bühne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.