Rommelige raadsvergadering 14 maart met een raad die niet alles wil weten.

De raadsvergadering van 14 maart 2023 kende een rommelig verloop. Opvallend is dat de raad niet volledig geïnformeerd wilde worden om gedegen raadsbesluiten te kunnen nemen. Daarnaast kon de VGBK zich niet beheersen en meende Pro Krimpenerwaard met geroep en gegil  tot de orde te moeten roepen. Zeer ongepast en partijen moeten binnen  het Reglement van orde hun wettelijke taak van controleur kunnen uitvoeren.

4 onderwerpen vielen op.

De Veerstoep

Zoals bekend heeft de raad in 2022 een extra bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Veerstoep in Bergambacht. De tegenvallende kosten vloeien voort uit de stijgende materiaal- en loonkosten.

Daarmee komt dit project neer op € 4,2 miljoen. Hiervan wordt aan subsidie van Rijkswaterstaat en de provincie € 1,2 ontvangen. De subsidiebijdrage had hoger kunnen zijn als een Europese subsidieaanvraag tijdig door wethouder Boere was ingediend. Zij geeft nu toe dat deze aanvraag te laat is ingediend. Het project wordt al uitgevoerd. Dit kost de gemeente mogelijke honderdduizenden euro’s aan subsidie.

Lekdijk Oost 5-7 Bergambacht

Het betreft hier een aanvraag door Op- en Overslag Terminal Bergambacht (OTB) BV Lekdijk-Oost 15 voor het uitbreiden van het buiten opslagterrein en het plaatsen van een geluidswal op Lekdijk-Oost 5-7 te Bergambacht. De aanvrager wil het terrein van de voormalige voederfabriek inrichten als op- en overslagterrein voor containers en een geluidsscherm plaatsen. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, omdat hier sprake is van een hogere milieucategorie 4.

De raad moet hierop een besluit nemen en dan is het noodzakelijk dat de raad kennis kan nemen van het akoestisch rapport. Dit rapport lag al vanaf 22 september 2022 in de lade van wethouder Boere. In de commissievergadering hebben wij hiernaar gevraagd. Op het allerlaatste moment is het rapport door de wethouder bij de stukken gevoegd. In de commissie heeft Pro Krimpenerwaard geen vragen hierover kunnen stellen. In de raad weigerde wethouder Boere de vragen van Pro Krimpenerwaard te beantwoorden. Pro Krimpenerwaard heeft nog verzocht om de overlast voor de omwonenden te beperken. Ook hieraan werd niet voldaan. De aanvraag van het bedrijf is, volgens de geluidsvoorschriften, strijdig met de geluidsoverlast voor de omwonenden. In het belang van de omwonenden heeft Pro Krimpenerwaard tegen het voorstel gestemd. Hier is sprake van een bewuste keuze van de wethouder om de raad te misleiden door informatie te onthouden.

Nieuw gemeentehuis

Het college heeft de raad voorgesteld om een krediet van € 32.5 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe gemeentehuis. Een bedrag van € 1.7 miljoen was al eerder beschikbaar gesteld. Inmiddels is deze investering met € 5 miljoen verhoogd.

Pro Krimpenerwaard heeft 3 weken geleden een uitgebreide reactie gegeven over de onderbouwing van de financiële cijfers van het college. De businesscase van het college zou aantonen dat een en ander binnen de uitgangspunten voor een nieuw gemeentehuis plaatsvindt. Wij hebben aangetoond dat dit niet het geval is en dat de raad is misleid. De exploitatielasten van het nieuwe gemeentehuis zouden de huidige jaarlijkse exploitatiekosten van € 1.114 miljoen niet mogen overstijgen, maar dat is wel gebeurd, maar niet gemeld.

Pro Krimpenerwaard heeft een schriftelijke reactie hierop gegeven en het college gevraagd om hierover in overleg te mogen gaan met de ambtenaren om onze cijfers te toetsen. Na de nodige tegenwerking heeft het college toestemming gegeven om 1 uur met de financiële adviseurs te spreken. Op hoofdlijnen houdt Pro Krimpenerwaard vast aan de uitkomst van ons onderzoek. Deze stukken hebben wij doorgezonden naar het college, fractievoorzitters en pers. Wethouder van der Hek hebben wij verzocht om voor de raadsvergadering ons aan te geven of onze cijfers correct zijn. De wethouder zei in de raadsvergadering pas nu te willen reageren op grond van de openbaarheid. Natuurlijk grote flauwekul. De wethouder en het college hebben een probleem met de uitkomst van ons onderzoek en met het feit dat veel posten zijn weggelaten. Dat scheelt miljoenen in het belang van het nieuwe gemeentehuis. Bovendien hebben ze de spelregels tussentijds gewijzigd zonder de Audit commissie te informeren. De gemeente heeft bewust met de cijfers gegoocheld om binnen de uitgangspunten te blijven. De wethouder moet o.a. nog publiekelijk toegeven dat de rente van € 80.000 dubbel is meegenomen wat positief uitpakt voor het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast waren er nog meer financiële verschillen, zoals de financiële weergave van de 40-jarige afschrijving en de  berekende rente. Die is over de hele looptijd geen 0,8 procent.

De wethouder heeft toegezegd om met ons raadslid Vriezen in overleg te gaan, omdat hij geen antwoord op de financiële vragen kon geven. Eigenlijk pleit Pro Krimpenerwaard voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiële onderbouwing van het gemeentehuis.

In de raadsvergadering hebben wij voorgesteld om de besluitvorming op te schorten en eerst de gevraagde financiële helderheid te geven in de voorgenomen ingrijpende verbeteringen van 10 scholen, zodat de raad een gedegen besluit kan nemen. Helaas geen steun van de raad.

Wij zijn bang dat met dit besluit ook andere plannen niet kunnen worden uitgevoerd, de OZB fors zal stijgen en de rekening bij de inwoners wordt gelegd. De OZB is dit jaar al met 4,7% extra verhoogd. Het geld moet op een verantwoorde manier worden besteed. Er zijn belangrijkere zaken dan de ambtenaren luxueus huisvesten. Wat is er eigenlijk mis met de huidige huisvesting? Wij hebben een alternatief voorgesteld om de gemeentelijke kantoren in Lekkerkerk en Stolwijk aan te passen. Dan houden wij nog € 20 miljoen over.

Bomen

Pro Krimpenerwaard heeft o.a. een motie ingediend over bomen. Wij willen voorkomen dat gezonde bomen worden vernield; dus aanpassing van de bomenverordening. Dat de toezegging van jaren geleden om 10% meer bomen aan te planten nog steeds niet is uitgevoerd. Dat de gekapte bomen Oude Haven in 2014/2015 nu eindelijk vervangen moeten worden door nieuwe bomen, zoals is toegezegd. Deze motie is aangenomen, maar de VGBK en CU stemden tegen. Waarom?

1 reactie op “Rommelige raadsvergadering 14 maart met een raad die niet alles wil weten.

  1. Een degelijke financiële onderbouwing van het nieuwe gemeentehuis is noodzakelijk om niet op onverwachte kosten uit te komen. In een tijd waarin alles duurder wordt en mensen massaal naar de voedselbank gaan mag je van een gemeente verwachten dat ze verantwoorde beslissingen nemen. Geklungel en amateurisme niet gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.