Hoe de democratie verdween uit de Krimpenerwaard

In de commissievergadering van 7 december heeft zich de volgende bizarre situatie voorgedaan. De VGBK, bij monde van fractievoorzitter Pascal van der Hek, stelt bij de vaststelling van de agenda dat de vragen die Pro Krimpenerwaard heeft ingediend voor het vragenhalfuurtje, van de agenda afgevoerd moeten worden. Het gaat hier om nog niet door het college beantwoorde vragen over al dan niet verleende bouwvergunningen voor extra woningen in het buitengebied. Als reden voert hij aan dat deze vragen beschuldigend zijn richting het college en/of op z’n minst de suggestie wekken dat mogelijk corruptie aan de orde zou zijn. Dit doet Pro Krimpenerwaard, volgens hem, door een directe link te leggen met de corruptiezaak in de voormalige gemeente Vlist. Dit is een ernstig dossier, waarvan het college onlangs aangifte heeft gedaan. Het wekken van deze suggestie zou niet onderbouwd zijn en niet voldoen aan het protocol. Pro Krimpenerwaard zou dit, volgens hem, moeten melden bij de burgemeester. Dit hoort hier niet thuis, volgens VGBK, en dus afvoeren.

Vervolgens steunt ook de voorzitter van de commissie, Frank Mone van het CDA,  dit verzoek. Instemming betuigen tevens Lokaal op 1, PvdA, CU, volgens de voorzitter een meerderheid waarmee de zaak wordt afgeblazen. Zo is Pro Krimpenerwaard de mogelijkheid ontnomen om vragen te stellen. Dat is strijdig met het Reglement van orde en met de Gemeentewet. Hoe kan een raadslid zo zijn controlerende taak uitvoeren? Pro Krimpenerwaard wil alle aanvragen om een extra woning te mogen bouwen in het buitengebied toetsen aan de regels van het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel. Tot op heden weigert het college de gevraagde informatie te verschaffen en is dus in gebreke. Als controle op het collegebeleid niet meer mogelijk is zou dit kunnen leiden tot willekeurig handelen zonder toezicht hierop, zoals ook in de voormalige gemeente Vlist is gebeurd.

Pro Krimpenerwaard ziet hier verschijnselen van een doofpotcultuur, ingegeven door de wethouder van VGBK, om het beleid gestoeld op willekeur buiten de controle te houden. Het wordt echt tijd voor een andere bestuurscultuur en herstel van het dualisme.

Dit is de tekst die PK niet mocht uitspreken.

Mondelinge vragen voor het vragenhalfuurtje van de raadscommissie R&F van 7 december 2021

Indiener: Pro Krimpenerwaard

Onderwerp: onderzoek aanvragen bouwen in het Buitengebied

Inleiding:

Pro Krimpenerwaard heeft bij herhaling verzocht een overzicht aan te leveren over de vele aanvragen voor het bouwen van een extra woning in het Buitengebied. 6 september 2021-28 september-11 oktober-27 oktober -Wij willen het college controleren op gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel. Wethouder de Wit wil die informatie niet geven. Het college antwoordt dat een raadsvoorstel wordt gemaakt of een krediet hiervoor beschikbaar kan worden gesteld om een extra kracht in te huren die het werk kan uitvoeren. Het college gaat de vraag niet uitvoeren met de bestaande formatie. Daarop heeft Pro Krimpenerwaard schriftelijk gevraagd of het college vindt dat artikel 169 en 180 Gemeentewet niet hoeft te worden uitgevoerd. Dat artikel geeft het individuele raadslid het recht om volledig door het college te worden geïnformeerd. De controletaak van de raad is hier in het geding. Het college is nu gestart met een vertragingstactiek Nu al is bekend gemaakt dat de vragen niet binnen de termijn worden beantwoord. De bestuurscultuur moet veranderen. Het kan niet zo zijn dat het college zelf bepaalt in welke mate zij gecontroleerd wenst te worden. Situaties zoals bijvoorbeeld in de voormalige gemeente Vlist over de corruptie willen wij voorkomen. De raad en de individuele raadsleden hebben niet voor niets het recht op controle als een van de hoofdtaken gekregen.

Vragen

  1. Waarom wordt Pro Krimpenerwaard door het college tegengewerkt in zijn controlerende taak?
  2. Wat heeft het college te verbergen als het gaat om het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel?
  3. Wanneer kunnen wij gevraagde gegevens ontvangen? (inzien in onvoldoende).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.