Gemeente Krimpenerwaard diep in het rood: inwoner betaalt?

De gemeente Krimpenerwaard heeft geldproblemen. De vraag is, gaan de inwoners die rekening komend jaar betalen?  Het college schrijft in een openbrief aan de VNG dat de begroting 2021 zonder extra middelen niet sluitend zal zijn. Maar die begroting was al niet sluitend! Pro Krimpenerwaard heeft voor u uitgezocht hoe het zover heeft kunnen komen.

De Jaarrekening 2019 is voor het eerst € 35.649,– negatief. In 2018 sloot de jaarrekening nog af met een positief saldo van € 1.290.836,–. Wij zijn in zwaar financieel weer beland en dan moeten de kosten van de coronacrisis nog in de begroting 2021 worden opgenomen.

Pro Krimpenerwaard heeft zich al jaren kritisch uitgelaten over de zorgelijke financiële positie van de gemeente. Het college gesteund door de coalitie voerde al jaren een onverantwoord financieel beleid, deed aan potverteren, en nieuwe uitgaven werden ten laste gebracht van de algemene reserve vrij vermogen.

De meerjarenbegroting werd met goocheltrucs sluitend gemaakt. Wij zijn door de portefeuillehouder, wethouder Boere (VVD) en de coalitie weggehoond. We waren alleen maar bezig met het aanpraten van angst. Het CDA ging nog verder. Het college begrootte altijd veel te voorzichtig. De jaarrekening laat altijd een fors overschot van een miljoen of meer zien. Pro Krimpenerwaard vindt nog steeds dat voorbij werd gegaan aan de diepere oorzaken van het financiële drama wat zich nu voltrekt. Blijkens de nieuwe cijfers van het college was de begroting 2020 al ruim 1 miljoen negatief. Om ingrijpen van de toezichthouder, de provincie, te voorkomen werden structurele kosten incidenteel gepresenteerd. Zo werd voorkomen dat binnen de begroting fors zou moeten worden bezuinigd.

Oorzaak 1: De bestuurscrisis

De wijzigingen worden met name veroorzaakt door de bestuurscrisis eind 2018/2019 waardoor veel projecten stil kwamen te liggen met als gevolg forse extra kosten. Die bestuurscrisis werd veroorzaakt door het waanidee van het college/coalitie om extreme bouwplannen met een omvang van 3000 woningen aan de provincie/Rijk aan te bieden om zo een extra oeververbinding binnen te halen. De woonproblemen van Rotterdam zouden wij helpen oplossen door het Groene Hart op te offeren. We kregen te maken met 6 i.p.v. 5 wethouders omdat Lokaal op 1 nodig was om de coalitie te redden. Het gemeente belang was even ver weg!

We kregen toen ook te maken met de toenemende zorgkosten bij Sociaal Domein, maar dat was al enige tijd bekend. De forse stijging van de kosten voor het inzamelen van het afval, komt mede door het te laat nemen van kostenbesparende maatregelen.

Oorzaak 2: Financieel beleid

Door de nieuwe plannen van het college/coalitie zonder deugdelijke dekking in de begroting op te nemen moest noodgedwongen met grote regelmaat een  beroep worden gedaan op de algemene reserve vrij vermogen. Dit leidt nu tot een winstwaarschuwing van het college, omdat die reserves nu nagenoeg zijn uitgeput.

Oorzaak 3: Onverantwoorde nieuwe kostenverhogende beleidsplannen

De eerste tussentijdse rapportage van 2020 (eerste 3 maanden): laat een overschrijding zien van € 2.124.000,–. Dat wordt met name veroorzaakt door de stijging van de zorgkosten Sociaal Domein, Jeugd en WMO van € 1.7 miljoen. Daarnaast vallen diverse andere posten hoger uit dan geraamd. Opvallend daarbij is dat het college voor ruim € 200.000,– extra wil uittrekken voor het aanstellen van crisisregisseurs politie (Pro Krimpenerwaard wil voor dat geld 4 Boa’s extra aantrekken, wij hebben te veel managers).

Ondanks deze rode cijfers wil het college ook 6,1 FTE meer ambtenaren aantrekken voor: communicatiemedewerkers (1,3) – 1 FTE extra consulent jeugd bij sociale zaken – 3 FTE project leiding woningbouw en snippergroen – 2 FTE projectleider rioleringsprojecten en 1,2 FTE ombuigen van adviseur financiën en managementondersteuning.

Dit beleid leidt in de eerste tussenrapportage tot een negatieve meerjarenbegroting van: in 2020 € 1.893,000 – 2021 € 1.166.000 – 2022 € 2.694.000 en 2023 € 2.440.000. Dat gaat volgens Pro Krimpenerwaard nog verder oplopen.

Oorzaak 4: De kosten van de coronacrisis zijn nog niet verwerkt in de begroting.  De eerste schattingen zijn dat de kosten (dalende inkomsten, stijgende uitgaven) tussen de 5 en 10% van de begroting zullen zijn.” Wij gaan uit van 7% en dan bedragen die kosten voor onze gemeente € 10 miljoen. Ondanks herhaald schriftelijk verzoek weigert het college met de raad hierover nu in gesprek te gaan.

Oplossingen volgens Pro Krimpenerwaard.

Voorgesteld wordt om de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen van € 21.307.052 netto te reserveren. Pro Krimpenerwaard wil dit bedrag voor een deel besteden aan het gezond maken van de begroting en een deel aanwenden voor de duurzaamheidsmaatregelen. Dat moet natuurlijk in overleg met u! De lokale lasten kunnen daardoor worden verlaagd.

Geen bezuiniging op de zorg en deze rekening niet op het bordje leggen van onze inwoners. Ook vele inwoners hebben het nu moeilijk door de gevolgen van de coronacrisis. Bovendien zijn de lokale lasten in onze gemeente al hoger t.o.v. het landelijke gemiddelde.

Fors ombuigingsprogramma: 2 wethouders weg – reserves gemeenschappelijke regelingen terug in kas gemeente – minder management – kosten besparen op de afvalkosten door het ophalen van het afval af te stemmen op het aanbod – verhogen vergoeding grafrechten (verzekering betaald) –/serieuze betrokkenheid inwoners.

Tot slot: goed bestuur levert ook geld op en verlaagd de juridische kosten.

Samenvattend

Door het beleid nu en in de toekomst, ex. 10 miljoen kosten bestrijdingsmaatregelen coronavirus, wordt het saldo structureel diep rood:

2021 –  2.6 miljoen ( daarenboven nog incidentele 1,8 miljoen te dekken uit de algemene reserve en dus geen onderdeel van de exploitatie)

2022 – 3.7 miljoen

2023 – 4 miljoen

2024 – 4.2 miljoen

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.