Tot de schijt ons doodt!

Het stikstofprobleem is niet opgelost. Op 29 mei 2019 velde de Raad van State het oordeel dat er te veel stikstofverbindingen neerdalen in natuurgebieden. Bouwplannen konden daardoor niet doorgaan. De grootste boosdoeners zijn de veehouders. Ook in de gemeente Krimpenerwaard worden de bedrijven uitgebreid en neemt het aantal dieren toe.  De dieren poepen en plassen en dat heeft grote gevolgen voor de stikstofuitstoot. De maatregelen om dat terug te dringen, als het dierenaantal niet afneemt, gaan altijd ten koste van het dierenwelzijn. Volgens wethouder de Wit hebben de dieren het prima in de gemeente. Hij nodigde in de raadsvergadering van 2 juni 2020 Pro Krimpenerwaard uit om de nieuwe stallen te bekijken. Veel dieren, die niet naar buiten mogen hebben ballen om mee te spelen en borstels om de rug aan te schuren. Vervolgens vindt het college dat de gemeente niet over dierenwelzijn gaat en dat het te veel aan dieren in de stallen niet de zorg van de gemeente is. Het is maar dat u het weet. Willen wij geen koe meer in de wei of een varken in de modder? Waar zijn we in de gemeente mee bezig?

Onder het kopje: “veel grote boeren werken illegaal en zijn de vrienden van dit college” volgen hierna de feiten.

Het is algemeen bekend dat o.a. MooiMekkerland schijt heeft aan de regels. Dat geldt ook voor boer Schep en VOF de Jong, Benedenberg 90-96 in Bergambacht, en zo zijn er meer. Het college zet alles in het werk, ten koste van het algemeen belang, om alle illegale activiteiten wit te wassen en zelfs de provincie die wel wil handhaven, voor de rechter te dagen. Zelfs de beroeps- en bezwarencommissie vindt dat het college , door het niet innen van dwangsommen, de illegaliteit gedoogt.

De zaak VOF de Jong is in de raadsvergadering van 2 juni besproken en daarom gaan we hier dieper op in. Twee aparte bedrijfspercelen worden samengevoegd tot een melkveehouderij en een varkensbedrijf. Er worden 1300 varkens gehouden en 650 koeien. Onder grote druk moet het college schriftelijk toegeven dat een aantal sleuf silo’s illegaal zijn gebouwd; dat watergangen illegaal zijn gedempt, dat de nieuwe rundveestal illegaal is gebouwd, dat te veel dieren waren opgehokt in de bestaande stal etc.

Met de uitspraak van de Raad van State is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) komen te vervallen. Daardoor is de Aerius berekeningsmethode voor stikstofdepositie komen te vervallen. Deze berekeningsmethode was aanvankelijk gebruikt en zou aantonen dat de stikstofuitstoot toeneemt. Ook de vernieuwde Aerius methode gaf niet de gewenste oplossing. Toen heeft het bedrijf met toestemming van het college na lang zoeken de Stacksmethode toegepast. En ja hoor, de stikstofdepositie neemt af, ondanks de uitbreiding van het aantal dieren. Wij hebben het college herhaalde malen gevraagd dit toe te lichten. Tot op heden weigert het college dat.

Het bedrijf mag van het college uitbreiden van 1,5 hectare tot 2,5 hectare. Op onze vraag waarom, kregen wij als antwoord dat dit een uniek bedrijf is. De gemeente heeft eerder besloten om 1,5 ha als begrenzing op te nemen om zo megastallen te voorkomen. Nu is dat even opzij geschoven. De kritische opmerkingen van de GGD en de directeur van de veiligheidsregio Hollands-Midden worden niet verder toegelicht. Het Hoogheemraadschap vindt de toename van intensieve en zware transporten op de Benedenberg ongewenst  Dat heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid en het onderhoud van de weg. Het college gaat hieraan voorbij.

Pro Krimpenerwaard vindt dat veel informatie ontbreekt en dat nu geen besluit genomen kan worden. Onze motie werd niet door de raad gesteund. Wel stemde ook de PvdA en Waard 18 tegen het raadsvoorstel.

Wij willen de brief van het college niet onthouden die ons op 28 mei is toegezonden. Wederom onder grote druk van o.a. Pro Krimpenerwaard ” zal het college zich de komende tijd beraden of en hoe handhaving in het buitengebied meer aandacht moet krijgen. Dit om agrariërs een signaal af te geven dat ook zij zich aan de wet- en regelgeving dienen te houden. Hierover zullen wij met de agrariërs het gesprek aangaan”.  Er zullen wel weer zoete broodjes worden gebakken. Denkt u niet?

 

 

1 reactie op “Tot de schijt ons doodt!

  1. Verwerpelijk gedrag van bestuurders die het eigen belang boven het algemeen belang plaatsen. Dit is helaas geen uitzondering ook in Nederland. Ook het gedogen is hier erg populair. Ik denk dat de Wit een boerenroots heeft. (Dit was vroeger een rijke boerenfamilie in Haastrecht) Oude liefde roest niet! Het zich braaf aan de wet houden is slechts een verplichting voor brave burgers. Wat ik niet begrijp dat een provincie niet dwingender naar een gemeente toe kan optreden.Illegaal handelen van bestuurders schept een precedent. Waarom zou een burger zich aan de wet houden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.