Verruimingsregeling horeca

Op 4 mei 2020 heeft Pro Krimpenerwaard aan het college vragen gesteld over transparantie bij de uitvoering van de noodverordening. Wij hebben ook gevraagd voor de horeca meer terrassen toe te staan, zowel voor de horeca met als zonder terras en daarin samen op te trekken.

Samen met het CDA hebben wij hiervoor ook een motie ingediend voor de raadsvergadering van 2 juni 2020. Die motie is niet in stemming gebracht, omdat het college hieraan al uitvoering heeft gegeven. Daarover is Pro Krimpenerwaard zeer positief gestemd. De centra in de kernen hebben een gezellige uitstraling gekregen. Voor ons mag dit vaststaand beleid worden.

De verruimingsregels die door het college zijn vastgesteld.

De verruimingsregeling voor de commerciële horeca, die het college heeft vastgesteld, is op 1 juni in gegaan. De afgelopen maand is door de gemeente samen met Koninklijk Horeca Nederland en de politie eerst inzichtelijk gemaakt wat de wens is vanuit de horeca, maar ook waar de mogelijke risico’s liggen vanuit de verspreiding van het virus en de handhaving.

Vervolgens is een werkgroep met deze informatie aan de slag gegaan om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren voor de horecaondernemers. Het beleid dat hieruit is voortgekomen richt zich op alle commerciële horecaondernemers in de Krimpenerwaard. Als uitgangspunt is genomen dat er door de gemeente genoeg ruimte geboden wordt voor de ondernemer om zijn terras te gaan benutten.

Meldingsformulier

Met een meldingsformulier kunnen de ondernemers zelf hun voorstel indienen, waarmee het gezamenlijk nadenken over een goede inrichten wordt gestimuleerd. Voor deze uitbreiding van de terrassen zijn een aantal kaders gegeven om ook de openbare orde en veiligheid wel te kunnen handhaven. De gemeente toetst of de uitbreiding aan deze voorwaarden voldoet. Deze meldingsplicht voorkomt aanvraagprocedures en leges, terwijl de gemeente toch zicht houdt op de initiatieven.

Inmiddels hebben er ruim 20 ondernemers een melding ingediend en zijn al deze verzoeken binnen 2 werkdagen goedgekeurd. Het college is blij om te kunnen melden dat de opening van de horeca op Tweede Pinksterdag, op een paar kleine constateringen na, goed is verlopen.

De voorwaarden zijn als volgt:

 Er mag enkel een zitmogelijkheid zijn (dus geen statafels);

 Er mag geen muziek/geluid worden afgespeeld;

 Op de rijbaan blijft een ongehinderde doorgang vrij van minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog voor hulpverlengingsdiensten en overig verkeer;

 Op voetpaden blijft een doorloopbreedte van minimaal 1,5 meter vrij voor voetgangers, rolstoelgebruikers, enz;

 Twee terrassen van ondernemers die aan elkaar grenzen moeten gezamenlijk een verzoek in dienen. Dit verzoek is in overleg opgesteld.

Algemene regels

 De terrassen mogen tot uiterlijk 24.00 uur open blijven;

 De verruiming geldt tot 1 oktober 2020. Hiervoor is gekozen, omdat de plek van bezoekers na deze periode zal afnemen;

 Alle tijden en regels in de huidige terrasontheffing zijn ook van toepassing op de tijdelijke uitbreiding van een terras of het tijdelijk te creëren terras;

 Omwonenden moeten worden geïnformeerd over de tijdelijke uitbreiding van een terras of het tijdelijk te creëren terras.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.