Inspectie bekeurt tankers na illegaal ontgassen op de Lek

Pro Krimpenerwaard heeft de afgelopen jaren voortdurend aandacht besteed aan het illegaal ontgassen van de binnenvaart op de Lek. Op 13 november 2018 hebben wij een motie ingediend die er kortweg op neerkomt dat het college wordt opgeroepen om ervoor te zorgen, via stevig overleg, dat toezichthouders handelend optreden. Op 2 oktober 2019 hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college welke stappen zijn gezet met betrekking tot de handhaving.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt, samen met Rijkswaterstaat en omgevingsdiensten verkennende inspecties voor het varend laten verdampen van restlading (ook wel ‘varend ontgassen’). Afgelopen najaar constateerde de ILT dat binnenvaartschepen nog regelmatig de wet overtreden. Eindelijk wordt hiertegen opgetreden, maar dat gaat nog steeds niet van harte. Er zijn veel meer tankers in overtreding dan de 5 tankers waartegen een bekeuring is uitgeschreven. Hierna volgt onze motie van november 2018 en daarna het artikel in het Algemeen Dagblad van 5 maart 2020. Tot slot valt het Pro Krimpenerwaard op dat het college ons hierover niet informeert, maar dat terzijde.

Tekst motie: varend ontgassen

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 13 november 2018;

gehoord de beraadslaging;

constaterende dat door de binnenvaart varend wordt ontgast;

dat hierdoor tientallen tonnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen, waaronder Benzeen;

dat de veroorzakers zijn: de scheepvaart/petrochemische industrie en de handel;

dat het ontgassen van Benzeen houdende producten door de Provincie Zuidholland is verboden, maar andere giftige stoffen nog niet;

dat er voor de binnenvaart slechts één ontgassingsinstallatie in Moerdijk is waar legaal kan worden ontgast;

dat er landelijke regelgeving in de maak is maar dat dit te lang duurt;

dat de actiegroep van tientallen inwoners van Lekkerkerk zich hebben aangesloten bij het burgerinitiatief Stop Ontgassen;

roept het college op om

  • ervoor zorg te dragen dat toezichthouders handhavend opgetreden indien er Benzeen houdende stoffen worden ontgast;
  • deze actie van het Burgerinitiatief Stop Ontgassen te ondersteunen door hierover in overleg te treden met deze actiegroep, met de provincie en de landelijke overheid;

de raad half jaarlijks op de hoogte te houden  van de stand van zaken

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening: Pro Krimpenerwaard

In het Algemeen Dagblad van 5 maart 2020 staat het volgende artikel: ”Schippers van binnenvaarttankers ontgassen veel te vaak terwijl ze nog varen. Tot die conclusie komt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De inspectie heeft enkele proefcontroles gehouden, onder meer op de Lek bij Nieuw-Lekkerland. Van de zeventig passerende schepen bleken er zeker vijf illegaal te ontgassen. Naar een zesde schip wordt nog onderzoek gedaan.

De ILT kondigt aan dit jaar zeker weer controles uit te zullen voeren. Inspecteurs krijgen daarbij vaak een lift op patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat, maar kunnen schippers ook op de eerstvolgende afmeerplek aanspreken. Bij de controles gebruiken de inspecteurs snuffelpalen, die op de wal staan.

Ontgassen van veelal gevaarlijke stoffen is nodig omdat tankers bij het lossen zelden of nooit helemaal geleegd kunnen worden. De laatste beetjes worden er daarna vaak al varend uit geventileerd.

In dichtbevolkte gebieden, waaronder ook de omgeving van de Lek bij Nieuw-Lekkerland valt, is dat verboden. Schippers moeten dan naar speciale ontgassingsinstallaties varen, maar daarvan zij er maar een paar in Nederland.

Volgens Peter Breedveld van de Werkgroep Stop Ontgassen, die haar basis in Lekkerkerk aan de overzijde van de Lek heeft, heeft de ILT nog maar het topje van de ijsberg te pakken: ,,Alleen hier op de rivier al gebeurt het dagelijks meerdere malen, soms wel vijftien keer. Zondag hing er ineens weer een benzeenlucht in mijn huis.”

Dichtbevolkt

Volgens hem is makkelijk te zien welke tankers aan het ontgassen zijn: ,, Dan varen ze maar vijf tot zes knopen. Als de tankers moeten laden of lossen hebben schippers haast.” Hij is dan ook blij dat de ILT nu controleert. ,,Wij hebben wel eerst uit moeten leggen dat dit hier officieel dichtbevolkt gebied is.”

Toch betwijfelt hij of de controles veel uit zullen halen. ,,Een bekeuring kost 2000 euro, officieel ontgassen kost 4000, 5000 euro.”

Maar alle handhaving is meegenomen. De inspectie doet daar veel te moeilijk over, vindt hij: ,,Als een schipper ergens leeg aankomt moet hij een ontgassingsverklaring kunnen laten zien.””

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.