Resultaten onderzoek gemeentelijke kantoren bekend

Gemeentehuis Krimpenerwaard in Lekkerkerk (1 van de 4 gemeentelijke kantoorpanden)

De gemeente Krimpenerwaard heeft onderzoek laten uitvoeren naar de huisvesting van de gemeentelijke kantoren. Op dinsdag 18 februari 2020 zijn het onderzoek en de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad. Pro Krimpenerwaard was hierbij niet aanwezig, omdat op dat moment de belangrijke commissievergadering over de welzijnsstichtingen en het Zilvermuseum was gepland. Zoals bekend heeft de meerderheid van de raad besloten onze burgercommissieleden af te wijzen. Wij moeten het raadswerk nu met minder personen uitvoeren in vergelijk met de andere politieke partijen. Dat is de lokale democratie in de gemeente Krimpenerwaard. Wij kunnen nu niet alle vergadering volgen. De raad, college, agendacommissie en griffie is hiervan op de hoogte en toch worden de vergaderingen zo gepland dat wij ons werk niet kunnen goed kunnen doen.

Pijnlijk in dit huisvestingsverhaal is dat de beschikbare financiële middelen uit de frictiekosten voor de huisvesting van de gemeentelijke kantoren  bij de herindeling van de 5 gemeenten per 1 januari 2015 van rond de € 5/6 miljoen niet aan de centrale huisvesting zijn besteed. Pro Krimpenerwaard heeft als enige partij hiervoor onderbouwd gepleit. Nee, het college en raad vonden dat het geld aan het oplappen van de huidige kantoren moest worden besteed. Verkwisting van gemeenschapsgeld. Achteraf krijgt Pro Krimpenerwaard toch gelijk, maar het beschikbare geld is besteed.

Persbericht van de gemeente over het Onderzoek huisvesting

De gemeente heeft nu vier gemeentelijke kantoorpanden: in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk. De vier gebouwen voldoen niet aan de doelstellingen over duurzaamheid die in het coalitieakkoord en het collegeprogramma zijn afgesproken. Ook voldoen ze niet aan de nieuwe eisen van het energielabel die in 2023 ingaan. Vanwege deze duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen is het onderzoek naar de huisvesting van de gemeentelijke kantoren gestart.

Resultaten

Het college heeft in het onderzoek voor een bredere benadering dan alleen duurzaamheid gekozen. Naast duurzaamheid zijn de onderzochte oplossingen ook beoordeeld op de dienstverlening aan de inwoners, economie, financiën, bereikbaarheid en efficiënt, veilig en gezond werken. In het onderzoek zijn verschillende mogelijkheden voor huisvesting afgewogen:

  1. het handhaven en verbouwen van de bestaande kantoorpanden,
  2. centrale huisvesting op één van de vier kantoorlocaties,
  3. centrale huisvesting op een nieuwe locatie,
  4. huisvesting op twee locaties.

Uit deze verkenning komt variant 3 als beste uit de bus, een centrale huisvesting op een nieuwe locatie. Deze variant laat op vrijwel alle onderzochte aspecten de beste scores zien: een maximale CO2-reductie, optimalisatie van de dienstverlening (onder meer door minder reistijd), efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee minder organisatiekosten en betere onderlinge samenwerking, betere reistijd voor inwoners en medewerkers. En tegenover een eenmalige investering in een nieuw gebouw staan lagere jaarlijkse kosten.

Op basis van deze verkenning heeft het college de mogelijkheid voor één centrale huisvesting voorlopig aangemerkt als voorkeursvariant.

Vervolg proces

Tijdens de bespreking met de raad gaven de fracties aan nog niet over voldoende informatie te beschikken om een standpunt te kunnen bepalen. Afgesproken is om de tijd te nemen die nodig is om tot een afgewogen oordeel te komen. (Pro Krimpenerwaard kon zich hierover niet uitspreken en het persbericht is op dat punt onjuist).

De beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van 18 februari is na te kijken via www.krimpenerwaard.nl/gemeenteraad .

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.