Raad tegen rekeningrijden Algeracorridor

Pro Krimpenerwaard heeft tijdens de raadsvergadering van 4 februari een motie ingediend om de beprijzing van het gebruik van de Algeracorridor  met de auto af te wijzen. Bijna de voltallige raad, met een positief advies van de portefeuillehouder, heeft deze motie aangenomen. De motie wordt hierna volledig afgedrukt.

Onderwerp: Rekeningrijden Algeracorridor

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2020;

 gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de concept notitie reikwijdte en detailniveau MIRT-Verkenning oeververbindingen regio Rotterdam op  pagina 45 staat dat beprijzing Algeracorridor onderdeel is van een maatregelenpakket om de vervoerswijze te bewerkstelligen;

dat in de uitgereikte brochure “Regio Rotterdam beter bereikbaar” o.a. staat dat voor de verbetering van de bereikbaarheid op de Algeracorridor voor de toegang van de corridor van auto’s moet worden betaald;

dat tijdens deze presentatie op 8 januari 2020 door de projectorganisatie hierover niets is gezegd;

dat wij na afloop van die bijeenkomst de vertegenwoordiger van de projectorganisatie hierop hebben aangesproken en dat hij toegaf dat dit serieus wordt overwogen;

dat de portefeuillehouder ons hierover nooit heeft geïnformeerd;

van oordeel dat de beprijzing van het gebruik van de Algeracorridor niet aan de orde kan zijn;

dat een eventuele beprijzing eerst onderdeel moet uitmalen van het landelijk politiek standpunt over het beprijzen van het gebruik van de auto;

roept het college op om de beprijzing van het gebruik van de Algeracorridor in het bestuurlijk  overleg stevig aan de orde te stellen en de raad periodiek op de hoogte te houden

Ondertekening

Pro Krimpenerwaard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.