‘Vuil spel, we zijn voorgelogen’

In het Algemeen Dagblad van 18 januari 2020 staat het artikel: ‘Vuil spel, we zijn voorgelogen’ van STIJN TIELEMANS

Boze Gouderakkers naar Raad van State in laatste poging huizenbouw te stoppen

Raymond Ernst uit Gouderak: ,,Gouderak dreigt straks anderhalf keer zo groot te worden met honderden extra woningen.”

Groene polders vol weidevogels moeten wijken voor een woonwijk: het maakt inwoners van Gouderak woedend. Volgens hen speelt de gemeente Krimpenerwaard ‘vuil spel’. ,,Eigenaren zijn voorgelogen”, zeggen veertig Gouderakkers die naar de Raad van State zijn gestapt.

De weilanden ten oosten van Gouderak zouden een natuurbestemming krijgen en onderdeel worden van het Natuurnetwerk Nederland, zeggen de bewoners.

,,Als eigenaren weigerden in te stemmen met verkoop van de grond aan de provincie, of niet zelf natuur op hun grond gingen ontwikkelen, zou onteigening volgen”, zegt Raymond Ernst, bewoner van de Middelblok in Gouderak en ambtenaar bij de gemeente Gouda.

Ernst treedt op als vertegenwoordiger van de huishoudens langs de Middelblok, de Dorpsstraat en van bewoners aan de oostzijde van het dorp, die naar de Raad van State (RvS) zijn gestapt om de voorgenomen bouwplannen van tafel te krijgen. Deze maand verwacht Ernst een uitnodiging van de RvS voor een hoorzitting.

De natuurbestemming werd volgens hem vanaf 1998 tot maart vorig jaar zo belangrijk geacht dat alles hiervoor moest wijken. Maar nagenoeg direct nadat de laatste eigenaar zijn land had verkocht, veranderde de gemeente de bestemming van de grond in maart 2019 ineens naar ‘agrarisch’, om daar dit jaar ‘wonen’ van te maken, zegt Ernst.

‘Slinkse wijze’

En zo handelde Krimpenerwaard op ‘slinkse wijze’, volgens Ernst. ,,Eigenaren zijn voorgelogen. Die woningplannen lagen er al, terwijl de procedure om grond te verwerven voor natuur nog gaande was. Eigenaren hadden de grond dan ook nooit verkocht als ze hadden geweten dat hier geen natuur zou worden gerealiseerd.”

Het beoogde natuurgebied wordt ‘volledig’ volgebouwd, zegt Ernst. ,,Er is in de procedure volledig voorbijgegaan aan de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde, die lange tijd essentieel was. Er zitten daar behoorlijk wat beschermde diersoorten, waarvan negen op de rode lijst staan, zoals de ransuil, de boerenzwaluw, de ringslang en de grote modderkruiper. Er zijn twee grote, unieke zichtlijnen naar het veenweidegebied tussen Gouda en Gouderak. Eén daarvan dreigt hierdoor nu te worden vernietigd.”

Op circa veertien hectare grond ten oosten van de woonkern heeft Krimpenerwaard besloten het voorkeursrecht toe te passen. Dat betekent dat eigenaren voorlopig grond in dit gebied alleen aan de gemeente mogen verkopen. Volgens Ernst gebeurt dat om investeerders te snel af te zijn.

Ernst: ,,Gouderak dreigt straks anderhalf keer zo groot te worden met honderden extra woningen. En dat terwijl de woonvisie spreekt over een woningbehoefte van 52 extra huizen tot 2030. Op het gebied waarop de gemeente dit voorkeursrecht laat gelden kun je tien keer zoveel woningen bouwen. Dat is buitenproportioneel.”

Achterstand

In de gehele Krimpenerwaard is in maart vorig jaar 2250 hectare grond tot natuurgebied bestempeld. Al voor de eeuwwisseling is daarmee een begin gemaakt. ,,Tijdens dit lange proces is steeds overleg geweest met de grondeigenaren”, zegt wethouder Leon de Wit (VGBK, ruimtelijke ordening). ,,Er is nog niemand onteigend. Onderhandelingen vinden plaats.”

Bij Gouderak is drie hectare grond buiten de natuurontwikkeling gehouden. De Wit: ,,De bedoeling is om de kernen niet volledig vast te zetten met betrekking tot eventuele woningbouw in de toekomst. Haastrecht en Gouderak hebben in de afgelopen decennia een achterstand opgelopen op het gebied van woningbouw. Het vestigen van voorkeursrecht geeft de tijd om zorgvuldig te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Door dit middel vindt er geen grondspeculatie plaats die de te bouwen woningen onnodig duur maken.”

Wethouder de Wit laat eerst de plannen doorrekenen. ,,Inwoners mogen meepraten en input leveren om ervoor te zorgen dat we in gezamenlijkheid de juiste keuzes maken.”

Pro Krimpenerwaard heeft in de zaak Haastrecht als in Gouderak tegen de motie van de raad gestemd om op slinksewijze, buiten de zorgvuldige procedure om, grond aan het natuurgebied te onttrekken. In het kader van de Veenweideovereenkomst waren deze groenpercelen voor natuur bestemd. Het college en raad hebben  zich in dit dossier een onbetrouwbare bestuurder getoond. Pro Krimpenerwaard heeft al eerder hieraan een artikel gewijd.

Wij steunen deze inwoners en hopen dat de Raad van State de plannen van het college/raad afwijst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.