Voorstellen voor Kadernota 2020

Pro Krimpenerwaard heeft afgelopen commissievergadering voorstellen ingediend voor de opstelling van de Kadernota 2020. De Kadernota geeft de richting aan voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 De Kadernota wordt in juli in de raad vastgesteld.

Pro Krimpenerwaard stelt nu al vast dat er nog veel financiële onzekerheden zijn om nu al conclusies te trekken voor 2020. Wij kennen de financiële tussenrapportage niet van de eerste 3 maanden van de lopende begroting 2019. De opstelling van de financiële jaarrekening 2018 is nog niet afgerond. De financiële informatie van het Rijk, via de Mei-circulaire, is nog niet ontvangen.  Wethouder Boere heeft gemeld dat er een financieel nadeel op de lopende begroting van 1,6 miljoen wordt verwacht.

Pro Krimpenerwaard zorgt via bezuinigingen voor financiële ruimte voor de noodzakelijke extra uitgaven en verlaging van de lokale lasten voor de inwoners. Wij hebben het college gevraagd onze bijdrage door te rekenen.

Bezuinigingen

 1. De tering naar de nering zetten (bezuinigingsopgaaf van 5% in 2020 t.o.v. 2019).
 2. De ambtelijke organisatie doorlichten op capaciteit en kwantiteit in relatie van de gemeentelijke taken. Doel tenminste 10% besparen deze Raadsperiode. Dit moet door goed te kijken kunnen; er zijn nog ruim voldoende mogelijkheden om de synergie van vorming van 1 gemeente te realiseren.
 3. Het aantal wethouders kan worden teruggebracht van 6 naar 4. Dat levert ten minste € 200.000,– structureel op.
 4. Per 1 januari stoppen met alle externe inhuur; zeker van de managers.
 5. Fatsoenlijk beleid gaat gepaard met een verlaging van de juridische kosten tegen onze burgers. Doel moet zijn, deze tenminste te halveren.
 6. In 2020 20% minder energiegebruik als gemeente t.o.v. in 2018.
 7. De dekking van de begraafplaatsen moet ophoog. Hiervoor kunnen de inwoners een verzekering afsluiten.
 8. De verkoop van Eneco opnieuw ter discussie stellen – groen en een prachtig dividend (verkoop slaat een gat in de meerjarenbegroting). De solvabiliteit kan ook worden versterkt door de overreserves van de gemeenschappelijke regelingen terug te halen. Deze leveren nu niets op.
 9. De financiële reserves van de meeste gemeenschappelijke regelingen worden beëindigd en onder de aangesloten gemeenten verdeeld. Deze reserves zijn overbodig. De aangesloten gemeenten lopen risico’s en niet de uitvoerende gemeenschappelijke organen. Dat levert miljoenen op.

Bijstelling van beleid voor 2020

A Onze burgers niet meer belasten dan andere Nederlanders

 1. De lokale lasten worden verlaagd naar het landelijke gemiddelde. Nu rond de 110%.
 2. Versneld afschaffen hondenbelasting, geen heffingsgrondslag.
 3. Het verlagen van de toeristenbelasting naar het landelijke gemiddelde
 4. Verlagen van havengelden naar landelijke gemiddelde.

B Extra middelen voor een sociale, groene en duurzame samenleving:

 1. Investeren in een betaalbare en haalbare energietransitie – reserveren budget.
 2. Inzetten op een vervolgstap in de duurzaamheid van de gemeentelijke organisatie zelf- reserveren budget.
 3. De dierenwelzijnsnota van voldoende middelen voorzien om verantwoord uit te voeren.
 4. Ten minste 1 FTE groene Boa aantrekken. Deze bijvoorbeeld financieren uit verlaging juridische kosten.
 5. Vergroenen van de gemeente – bijvoorbeeld meer bomen
 6. Maatregelen nemen om de armoede van kinderen te bestrijden.
 7. Loketten in iedere kern – praktisch uitvoeren
 8. Verbeteren digitale bereikbaarheid
 9. Budget voor uitvoering Panorama Krimpenerwaard

C Extra inspanningen op Burgerparticipatie, Cultuur voor iedereen, Betaalbaar Wonen en Verbeteren Kwaliteit dienstverlening Zorg en financiële huishouding.

 1. Extra sociale koopwoningen en woningen voor starters (betaalbaar en passend qua inhoud)
 2. Investeren in burgerparticipatie
 3. Mee doen, invoeren Rotterdampas
 4. Zorgen dat het jaarlijkse budget van 32,5 miljoen voor het decentralisatiebeleid meetbaar wordt besteed.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.