Het cultureel erfgoed in slechte handen bij dit college!

Het college heeft in een raadsbrief melding gemaakt van forse schade aan een deel van de oude monumentale brug (ca. 17e eeuws) die voor de Veerpoort (Schoonhoven) onder het straatwerk lag. De schade is veroorzaakt door onkundige uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden aan het plan Buiten de Veerpoort. Het college schrijft veel waarde te hechten aan het historisch erfgoed en betreurt dit zeer. Pro Krimpenerwaard heeft zo zijn bedenkingen gezien de eerdere schade aan monumentale muurresten in november 2015 i.v.m. het realiseren van de snackbar Buiten de Veerpoort. Toen zijn de werkzaamheden voortgezet, omdat het college bang was voor een schadeclaim van de eigenaar van de Snackbar. Ook toen was het historisch besef bij het college ondergeschikt. Het college lijkt weinig besef te hebben hoe om te gaan met het kostbare erfgoed. Dat geldt ook voor onze monumentale bomen.

Het college schrijft verder dat voorafgaand aan de werkzaamheden Buiten de Veerpoort een omgevingsvergunning is verleend en door een archeologisch bureau conform de wettelijke regels een programma van eisen is geschreven waaraan moet worden voldaan bij bodemwerkzaamheden die dieper gaan dan 30 cm onder het maaiveld. Eén van de eisen is dat de werkzaamheden onder archeologische begeleiding moeten plaatsvinden om verstoring van archeologische waarden te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden was een archeoloog aanwezig. Ondanks alle maatregelen blijkt dat helaas toch één van de vier gemetselde bogen in de brug is verwijderd.

De  werkzaamheden aan de brug zijn stilgelegd. De gemeente laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de brug te herstellen. Hierbij zal ook contact gezocht worden met de Historische Vereniging Schoonhoven. Er wordt een gespecialiseerde, gecertificeerde aannemer ingeschakeld om de brug in de oude staat te herstellen.

Pro Krimpenerwaard stelt vast dat het college pas reageert met de raadsbrief nadat de Historische Vereniging Schoonhoven in een brief aan het college melding maakt van de deels gesloopte historische ondergrondse brug. De historische Vereniging vindt dat zij niet betrokken is bij deze werkzaamheden. Dat lijkt ons strijdig met de opvatting van het college. Volgens de Historische Vereniging heeft het colege volledig gefaald.

Pro Krimpenerwaard vindt dat in de komende raadsvergadering het college hierover verantwoording moet afleggen aan de raad. Ondanks de uitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 6 lijkt  het aantal blunders evenredig toe te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.