MooiMekkerland

Pro Krimpenerwaard heeft in de raadsvergadering van 2 april een actualiteitendebat gehouden over MooiMekkerland te Stolwijk. Dit bedrijf blinkt uit in illegale activiteiten, zoals het houden van ruim 1.700 geiten meer dan de toegestane 812. De hoeveelheid geiten wordt in verband gebracht met de bedreiging voor de volksgezondheid. Dat onderzoek loopt nog en de provincie Zuid-Holland heeft tot tweemaal toe het college geschreven dat deze illegaliteit niet wordt gelegaliseerd. Er wordt geen ontheffingsvergunning verleend. Het college moet handhavend optreden.  Naar aanleiding van dat debat heeft het college toegezegd een raadsvoorstel aan de commissie voor te leggen voor de vergadering van 16 april. Vandaag zijn die stukken ontvangen. Deze stukken staan op de website van de gemeente.
In het raadsvoorstel stelt het college voor om in te stemmen met het aanvragen van de ontheffing om zo de illegale situatie te legaliseren.
Het college geeft de volgende argumenten die pleiten tegen het verlenen van de omgevingsvergunningen:
* de provincie zal hier waarschijnlijk niet mee akkoord gaan. De provincie zal waarschijnlijk rechtsmiddelen aanwenden. Als eerste door het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit. Daarna kan de provincie een (blokkerende) reactieve aanwijzing inzetten of kiezen voor het instellen van beroep en hoger beroep.
*De provincie zal mogelijk handhaving afdwingen (interbestuurlijk toezicht).
*De kwestie is dan meer een geschil geworden tussen de gemeente en de provincie in plaats van MooiMekkerland die gefrustreerd wordt door de provinciale “geitenstop”.
*Mogelijke negatieve effecten op de goede onderlinge verstandhouding gemeente-provincie, temeer daar reeds twee keer medewerking is gevraagd.
Ondanks deze omschreven bezwaren zet het college in om ontheffing te verlenen en de illegaliteit te legaliseren.
Pro Krimpenerwaard vindt dat de gemeenteraad niet moet dienen als dekmantel voor het college. Het college heeft de verantwoordelijkheid om handhavend op te treden en zo nodig de opgelegde dwangsom tot maximaal € 450.000,– moet innen. De raad wordt nu door het college voor het blok gezet en gebruikt/misbruikt de raad om haar eigen verantwoordelijkheid in te dekken.
De gemeenteraad wordt volgens Pro Krimpenerwaard niet volledig geïnformeerd over deze zaak. Het is voor ons niet te begrijpen dat het colege zo ver gaat om een goede verstandhouding met de provincie op het spel te zetten voor een illegaal opererend bedrijf.
Inmiddels hebben wij begrepen dat het bedrijf een miljoenen investering heeft gedaan om deze illegale praktijken te bekostigen. Zou de Rabobank druk op het college leggen om tegen alle regels in zijn investering veilig te stellen. Wordt de druk opgevoerd door individuele investeerders die hun inleg zien verdampen. Dat alles is ons niet bekend, maar sluiten wij ook niet uit.
Wij vinden dat de raad hierop geen besluit kan nemen. De raad wordt door het college voor het blok gezet en het college ge(mis)bruikt de raad  als dekmantel. Is de raad wel volledig geïnformeerd door het college?
In het belang van een goede verstandhouding met de provincie ligt het meer voor de hand dat het college het door advocaten ingegeven plan nogmaals voor commentaar wordt voorgelegd aan de provincie.
Nu stevent het college met dit raadsvoorstel af op een handhavend optreden van de provincie. Een blamage! Het college en ook de raad verliezen hun bestuurlijke gezag. En dat voor een bedrijf dat zich bezighoudt met illegale praktijken. Dit is niet uit te leggen aan onze inwoners.
Pro Krimpenerwaard eist van het college volledige openheid van zaken! Wij eisen ook uitleg over het gelijkheidsbeginsel  van bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.