Bomenkap gaat door

Haastrecht-Molen
foto: Alice Wulffraat

Pro Krimpenerwaard heeft in de commissievergadering van 9 april gevraagd om het onderwerp “bomenkap” op de agenda te plaatsen.  VVD en VGBK waren tegen, maar gelukkig was de meerderheid voor. Het onderwerp werd aan het eind van de agenda gezet. Voorafgaande aan die vergadering sprak wethouder Boere mij aan. Zij had met de opsteller van het “inspectierapport van de gemeente” gesproken en was er van overtuigd dat alle bomen die op die lijst stonden alsnog gekapt moesten worden. Een discussie hierover had geen enkele zin. Zij was verantwoordelijk voor de veiligheid. Ik was met stomheid geslagen over deze “agressieve” benadering en ik stelde haar voor zich hierover in het openbaar uit te spreken.  De agenda van de vergadering kon helaas niet binnen de tijd worden afgewerkt en de resterende punten, inclusief bomenkap, werden doorgeschoven naar de commissievergadering van 16 april. Pro Krimpenerwaard heeft daarmee ingestemd, omdat de meeste commissieleden na 23.30. uur absoluut niet geïnteresseerd zouden zijn in  dit onderwerp. Bovendien was de wethouder gesteund door de coalitie niet te vermurwen om enkele bomen te sparen of om zelfs een derde second opinion uit te voeren. Volgende week zal Pro Krimpenerwaard de VVD wethouder Boere aanspreken op haar handelwijze,de burgerparticipatie en de passende herplant van bomen in overleg met de omwonenden. Samenvattend: de bomenkap gaat door, ondanks het goed onderbouwde rapport van het onafhankelijk deskundig bureau (Groendirectie Holland). Dit bureau schrijft:”de kapaanvraag is niet zorgvuldig overwogen, met respect voor deze oude beeldbepalende bomen”. Dat dit onderwerp leeft bij de inwoners blijkt ook uit de vele steunbetuigingen.

Pro Krimpenerwaard blijft zich inzetten om samen met andere partijen/betrokkenen de plannen tot verstedelijking van de Krimpenerwaard en de ongebreidelde drang naar meer goedkope bedrijfsterreinen, verspreid in het buitengebied, met bijbehorende drang naar infrastructuur tegen te gaan.  Onze alternatieven zijn meer doordacht, zie o.a. ons verkiezingsprogramma. onze voorstellen en moties./amendementen. Laten we samen optrekken en word lid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.