Oeververbinding Ridderkerk-Krimpen a/d Lek leidt tot meer files voor de inwoners van de Krimpenerwaard

Waarom zet het college en de coalitie zich in voor de extra oeververbinding die volgens onderzoek zal leiden tot meer files voor de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Was het college hiervan op de hoogte voordat de raad hierover een besluit nam?

In de regio Rotterdam buigen gemeentebesturen (o.a. gemeente Krimpenerwaard) zich over de vraag waar er een nieuwe oeververbinding over de Maas moet komen. Een keuze die binnen enkele maanden zal worden gemaakt, zonder dat er nog maar een begin is van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Een goede MKBA zal bijdragen aan een verantwoorde keuze voor de locatie en aan draagvlak.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, zond onlangs een bief aan de Tweede Kamer inzake de werkwijze bij MIRT-verkenningen [1] (minIenW, 2018). Hierin erkent zij, net als vele van haar voorgangers, dat voor het in kaart brengen van de gevolgen op de welvaart van voorgenomen beleid, de MKBA een nuttig hulpmiddel is. “De analyse draagt bij aan de keuze tussen verschillende oplossingsrichtingen voor het in de MKBA geanalyseerde probleem. Bij de voorbereiding van infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in het MIRT is het uitvoeren van een MKBA een verplicht onderdeel in de verkenning voor de onderbouwing van de voorkeursbeslissing”.

Voor het volledige artikel wordt verwezen naar deze link:  http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/oostelijke-stadsbrug-rotterdam-is-luxe-geen-noodzaak

Kernpunten

1.De keuze zou al gemaakt zijn voor Rotterdam Oost en niet voor Ridderkerk-Krimpen a/d Lek. Het hiervoor gereserveerde budget is bestemd voor:

  • Een multimodale oeververbinding aan de oostzijde van Rotterdam;
  • Met aanvullend daarop onder meer een HOV-verbinding (Zuidplein-KralingseZoom), station Stadionpark;
  • En een pakket van maatregelen ter ontlasting van de Van Brienenoord- en Algeracorridor.
  1. Onderzoek wijst uit dat bij de oost-oostelijk locatie in 2030 in de Krimpenerwaard 24 tot 26 % procent meer voertuigkilometers gereden worden dan zonder deze verbinding. Het aantal verliesuren in de spits voor bewoners in de Krimpenerwaard kan met de nieuwe verbinding naar Ridderkerk fors oplopen ten opzichte van de referentiesituatie, zelfs meer dan verdubbelen. Een of twee nieuwe bruggen om langer in de file te staan. Met het pakket aan maatregelen wordt het probleem van files dus erger en verplaatst in plaats van opgelost, de baten zullen negatief zijn.

“Bestuurders in de Krimpenerwaard hebben blijkbaar deze getallen niet gezien bij het uitspreken van hun voorkeur voor een brug naar Ridderkerk.”

 Vragen voor de commissie Ruimte van 16 april:

  1. Is het college op de hoogte van deze informatie?
  2. Zo ja, wanneer was uw college hiervan op de hoogte?
  3. Had uw college deze informatie niet op het eerst mogelijke moment naar de raad moeten sturen en zeker vóór de besluitvorming?
  4. Nu wij weten dat onze inwoners slachtoffer worden van meer files, adviseert uw college de raad het gebiedsbod opnieuw ter besluitvorming voor te leggen,waarbij deze cruciale informatie wordt gedeeld en toegelicht. Waarom is ervoor gekozen om geen maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) op te stellen?
  5. Dit document moet met spoed in de commissie en gemeenteraad worden besproken. Is uw college dat met ons eens? Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.