De provincie geeft geen ontheffing voor de illegale geiten MooiMekkerland.

In de commissievergadering Ruimte van 19 maart antwoordde wethouder de Wit, op vragen van Pro Krimpenerwaard over de geitenhouderij MooiMekkerland (Stolwijk), dat de brief van de provincie over het legaliseren van 1700 geiten was ontvangen. Het college heeft zeker een week nodig om die brief te bestuderen en pas dan zal de brief met de reactie van het college ook naar de raad worden gestuurd. Pro Krimpenerwaard vindt dit strijdig met de Gemeentewet. Gelet op de gezondheidsrisico’s voor duizenden mensen die in Stolwijk wonen moet die brief meteen naar de raad worden gezonden. Dit is passend en proactief informeren. Onderzoeken hebben aangetoond dat er binnen een straal van 2 km. van een geitenbedrijf een verhoogde kans op longontsteking bestaat. Blijkbaar is dit voor ons college en raad even niet aan de orde.

Inmiddels hebben wij de brief via via in ons bezit gekregen. Via deze link antwoord_gs_op_herhalingsbrief_van_b_en_w (1) kunt u daar zelf kennis van nemen.

Samenvattend schrijft de provincie op de herhaalde vragen van het college (vragen naar de bekende weg): “Gelet op het voorgaande blijven wij van mening dat voor meer dan de reeds aanwezige 812 geiten geen ontheffing kan worden verleend.Aangezien daardoor zicht op legalisering ontbreekt gaan wij er vanuit dat u de op dat punt ingezette handhavingsacties verder voortzet.Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.” Alle door het college aangevoerde argumenten zijn door de provincie vakkundig onderbouwd ter zijde geschoven.  Het college en de gemeenteraad zijn door deze brief wel gedwongen eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en onmiddellijk handhavend op te treden.

Pro Krimpenerwaard heeft inmiddels aan de agendacommissie gevraagd dit onderwerp voor de raadsvergadering van 2 april te agenderen. Zo niet dan is de burgemeester gevraagd dit onderwerp voor het actualiteitendebat op de agenda te plaatsen.

Aanvullende informatie. Pro Krimpenerwaard heeft samen met de omwonenden hard gewerkt om onderbouwd deze zaak bij het college, raad en provincie aan de orde te stellen met het dringende verzoek per omgaande niet mee te werken aan de uitbreiding van het aantal geiten wegens gevaar voor de volksgezondheid en handhavend op te treden betreffende alle illegale activiteiten bij dit bedrijf. Tot op heden heeft het college met steun van de raad geen enkele actie ondernomen.

Op 9 maart 2019 hebben wij het volgende geschreven: “Pro Krimpenerwaard heeft samen met het buurtcomité een motie opgesteld, omdat MooiMekkerland (Stolwijk) al jaren illegaal ruim 1.700 geiten houdt. De motie is in de raadsvergadering van 5 maart ingediend. Wij willen dat er wordt gehandhaafd in plaats van het al jaren van gedogen door burgemeester/college van deze illegale situatie. De volksgezondheid kan in gevaar zijn! Zolang dat onderzoek niet is afgerond moet de uitbreiding van het aantal geiten worden verboden. Dat heeft de provincie Zuid-Holland ook besloten. De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van de VGBK, de heer Schoof, heeft het voorlezen van deze motie aanvankelijk vele malen hinderlijk onderbroken en daarna zelfs “verboden”. Vervolgens bleef hij de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard kleineren; een voorzitter van de raad onwaardig en verre van transparant. Pro Krimpenerwaard heeft zijn volksvertegenwoordigende en controlerende rol niet kunnen uitvoeren en dat is zeer ernstig. Hierop wordt nog terug gekomen. De motie werd uiteindelijk door bijna alle partijen afgewezen. Inmiddels is de motie door het buurtcomité naar de provincie gestuurd. De komende week zal de provincie schriftelijk op deze kwestie en de brief van het college reageren. Dat is inmiddels gebeurd.

Pro Krimpenerwaard heeft veel tijd in deze zaak gestoken in het belang van de volksgezondheid van vele inwoners van Stolwijk. Pas nadat een Q-koorts uitbraak plaatsvindt wordt onze inzet op waarde geschat. Wij willen dit voorkomen.”

Inmiddels heeft Pro Krimpenerwaard een klacht tegen de waarnemend voorzitter de heer Schoof (VGBK) ingediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.