Mooi Mekkerland houdt 1700 geiten illegaal

foto Louise Huffmeijer

Blijkens de stukken die in ons bezit zijn houdt de geitenboerderij Mooi Mekkerland te Stolwijk 1700 geiten illegaal. Daarnaast vinden er op en om zijn perceel vele illegale activiteiten plaats. Dat wordt door het bedrijf niet bestreden.

De ODMH schrijft dat, nu er geen melding is gedaan of een vergunning is aangevraagd om zoveel geiten te houden, de milieugevolgen niet kunnen worden berekend. Het is onduidelijk of wordt voldaan aan de normen voor geur en fijnstof. Hierdoor is de milieubelasting voor de omgeving onduidelijk en worden wellicht normen overschreden.

Het college schrijft in de waarschuwingsbrief “dat het in dat kader van legalisering het van belang is te melden dat de provincie voornemens is de Verordening Ruimte te wijzigen. Dat komt erop neer dat uitbreiding van bestaande geitenhouderijen op slot wordt gezet. Dat betekent dat het dan verboden is om nieuwe bebouwing op te richten of bestaande bebouwing in gebruik te nemen ten behoeve van een bestaande geitenhouderij. Dit verbod geldt in ieder geval totdat duidelijk is wat de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de omgeving zijn, maar wordt mogelijk permanent. Gelet hierop verwachten wij dat de geplande en illegale bouwwerken niet vergund kunnen worden”.

Inmiddels heeft Provinciale Staten besloten d.d. 20 december 2017, nr. 7055, tot wijziging van de Verordening Ruimte 2014 voor wat betreft het onderwerp intensieve veehouderij in het kader van de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit.  De provincie loopt daarmee in de pas met de besluiten van enkele andere provincies.

Pro Krimpenerwaard vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het college alles in het werk stelt om de illegale uitbreiding van het aantal geiten met 1700 te legaliseren  en heeft de provincie gevraagd hieraan mee te werken.

Pro Krimpenerwaard heeft de provincie verzocht in het belang van de volksgezondheid, negatieve effecten op het milieu en het dierenwelzijn in te grijpen en de gemeente opdracht te geven handhavend op te treden. Zie de bijgesloten brief.

Aan provincie -17122018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.