Pro Krimpenerwaard tegen gasproefboringen Vlist

hoenkoopse buurtwegOlieconcern Northern Petroleum wil een proefboring uitvoeren aan de Hoenkoopse Buurtweg in de gemeente Vlist. Hiermee wil het bedrijf onderzoeken of en hoeveel winbaar gas zich in de grond bevindt. Buurtbewoners hebben terecht ernstige bezwaren tegen deze gasboring en vrezen voor de gevolgen. De gemeente Vlist zou eerder dit jaar een positief advies gegeven hebben en zou voornemens zijn het bestemmingsplan te wijzigen, zodra de vergunningsaanvraag voor de boring is ingediend. Als dat waar is dan stelt Pro Krimpenerwaard vast dat of de politieke partijen in de gemeente Vlist hebben zitten slapen of zij zijn (stilzwijgend) akkoord gegaan. In dit kwetsbare gebied zal altijd schade ontstaan door de voorgenomen gasboringen. De PvdA heeft gevraagd de eventuele schade in kaart te brengen voordat een besluit wordt genomen. Dit is totaal overbodig en wij vragen de PvdA nu al een standpunt in te nemen en zich niet achter rapporten te verschuilen.  De politieke partij Pro Krimpenerwaard heeft het actiecomité “Vlist/Haastrecht gasvrij” schriftelijk laten weten die actie te steunen. Enige tijd geleden hebben wij in Schoonhoven een motie ingediend tegen schaliegaswinning. De raad heeft die motie unaniem ondersteund. Wij weten dat Schoonhoven een beperkt grondgebied heeft, maar als signaal is dit toch belangrijk. Pro Krimpenerwaard biedt zijn diensten aan om het actiecomité in haar strijd te ondersteunen. Wij pleiten voor het stimuleren van duurzame energie. Dat maakt dit gasonderzoek overbodig.