Kruiswijk Recycling B.V. zal het gehele terrein onderheien!

IMG_1009Kruiswijk Recycling B.V. wil zijn werkzaamheden van locatie Vlist verplaatsen naar locatie “De Nieuwe Wetering II ”van de gemeente Bergambacht, thans gemeente Krimpenerwaard. De werkgroep onder leiding van Henk de Jong heeft bij de Raad van State hiertegen beroep ingesteld en nu vindt de bodemprocedure plaats. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAb) is een organisatie met onafhankelijke deskundigen die in opdracht van de rechter advies uitbrengt over geschillen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, water, natuur, bouw en planschade. De inhoudelijke kant staat centraal in de deskundigenberichten van StAB. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aan StAB gevraagd een onderzoek in te stellen en van de bevindingen een schriftelijk verslag te maken. Het onderzoek dient gericht te zijn op de beantwoording van de volgende vraag: “Gaarne een advies met betrekking tot de beroepsgronden tegen de watervergunning en tegen de omgevingsvergunning voor zover het de aspecten geluid, luchtkwaliteit en bodem betreft”. Alle ingebrachte bezwaren worden weerlegd met uitzondering van het bodemonderzoek. Het onafhankelijk bureau stelt vast dat er geen norm voor restzetting na voorbelasting in de vergunning is opgenomen. Het bureau is van mening, dat het van wezenlijk belang is dat er geen ongelijke restzetting ontstaat waardoor een vloeistofdichte vloer gaat scheuren en verzakken ten opzichte van de gebouwen. Kruiswijk heeft nu zelf aangegeven dat een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd om het gehele terrein te onderheien. Voor mechanische ingrepen dieper dan 2,5 meter dienen op grond van de PMV extra voorschriften aan de vergunning te worden verbonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.