Tekst van Pro Krimpenerwaard voor Het Kontakt

geld2Alle politieke partijen mogen hun opvatting over de begroting in 250 woorden aanleveren voor plaatsing in het Kontakt van 7 juli. De tekst: ”De meerjarenbegroting van de gemeente Krimpenerwaard is, zoals wij bij de verkiezingen voorspelden, zorgelijk. De begroting is ook na een greep uit de reserves van 7 miljoen niet meerjarig sluitend. De toezichthouder, de provincie, kan hiermee geen genoegen nemen. Wij stellen voor een sluitende begroting de volgende maatregelen voor: inleveren van de 5e wethouder bespaart structureel € 100.000,–; vooruitschuiven van kostbare projecten levert ook 1 miljoen op; actief inzetten op het afvloeien van boventallig personeel naar een passende functie levert ook ¼ miljoen op. Pro Krimpenerwaard vindt de huisvestingskosten van ruim 4 miljoen onverantwoord. Ook het centraliseren van het bestuur en ambtenaren is fors kostenbesparend. Graag een extern onderzoek. Pro Krimpenerwaard vindt de start van het college/coalitie hoogst ongelukkig. Hoge OZB-lasten voor Schoonhoven (onnodig bij een tijdige harmonisatie van de lokale lasten), slechts één zorgloket in Bergambacht en één baliefunctie in Stolwijk. In de overige voormalige gemeenten is, tegen de afspraak in, de “dienstverlening” in afgeslankte vorm voortgezet . Pro Krimpenerwaard zet zich in om de zorgplicht voor jongeren en ouderen goed uit te voeren en daarbij is de Rijksbijdrage (inclusief de 25/ 40% bezuiniging) niet leidend. Wij willen op korte termijn een woonvisie. Pas dan kunnen we met de woningcorporaties prestatieafspraken maken. Het college zet in op 2018. Wij willen een evenwichtige begroting en harmonisatie van de lokale lasten. De lasten worden zo eerlijk verdeeld. Maak werk van werk om zo de fors toegenomen werkeloosheid terug te dringen. Bestrijd de tweedeling in de maatschappij. Bij ons doet iedereen mee. Een goed armoedebeleid is gewenst. Reageren: info@prokrimpenerwaard.nl – website www.prokrimpenerwaard.nl “.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.