Woningbouw Krimpenerwaard

Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard is akkoord met het verkennen van zes mogelijke woningbouwlocaties. Deze locaties liggen aan de rand van Berkenwoude, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Schoonhoven en Stolwijk. Op donderdag 11 januari 2024 ondertekende wethouder Ria Boere hiervoor de intentieovereenkomsten met de projectontwikkelaars. De verkenning duurt ongeveer een jaar.

Van belang voor vitale kernen

De gemeente en de projectontwikkelaars gaan samen op zoek naar de mogelijkheden voor woningbouw op deze locaties. Dit is noodzakelijk om de kernen gezond en vitaal te houden.
“Onder meer de vergrijzing is een bedreiging voor de bestaande voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente”, zegt wethouder Ria Boere. „We hebben meer ruimte nodig om het wonen voor ouderen te verbeteren en jongeren de kans te geven om in het landelijk gebied te blijven. Binnen de kernen is hiervoor niet genoeg ruimte. Daarom zullen we de komende jaren aan de randen van onze kernen moeten bouwen. We zorgen ervoor dat de unieke groene en ruimtelijke structuur van de Krimpenerwaard behouden blijft.”

Betaalbare woningen

De gemeente wil huizen betaalbaarder maken volgens de vastgestelde Woonvisie. “We willen vooral meer huizen bouwen die mensen kunnen betalen. Zo bevorderen we de doorstroming en komen er woningen beschikbaar voor bijvoorbeeld ouderen en de jongeren.” De Woonvisie is voor alle toekomstige woningbouwprojecten het uitgangspunt.

Locaties

De locaties die worden onderzocht liggen:

Gemeente Krimpenerwaard verkent zes woningbouwlocaties- zie rode stippen
  • aan de noordoostzijde van Berkenwoude (tussen Oosteinde en de Wetering)
  • aan de zuidzijde van Haastrecht (ten zuiden van de wijken Bergvliet en Bos en Water)
  • aan de westkant van Krimpen a/d Lek (tussen de dijk en de Tiendweg)
  • aan de westkant van Schoonhoven (tussen de N210 en Opweg)
  • ten noorden van Schoonhoven (aan de noordzijde van de N210, tegenover de voetbalvelden)
  • ten noorden van Stolwijk (aan de westzijde van de Bilwijkerweg).

 

De gemeenteraad heeft ook in de Woonvisie vastgesteld dat er in alle kernen woningen moeten worden bijgebouwd. Een verkenning naar deze kansrijke locaties vormt daarin een belangrijke stap. Na de verkenning neemt de gemeenteraad voor elke locatie een besluit. Bij een positieve beslissing kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Als gemeente kijken we, vaak samen met een initiatiefnemer, naar de mogelijkheden voor woningbouw in of aan de randen van de andere kernen.

Goedkeuring van provincie
Voor een uitbreiding langs de randen van de kernen is goedkeuring van de provincie Zuid-Holland nodig. De gemeente en de projectontwikkelaars zetten zich gezamenlijk in om een plan van hoge kwaliteit te ontwikkelen dat de provincie kan goedkeuren. Dit met voorwaarden op het gebied van betaalbare woningen, sociale woningbouw, klimaatadaptatie, woonzorgconcepten en de nodige maatschappelijke voorzieningen.

Verkenningsonderzoek Bergambacht-Oost
In het najaar van 2023 is ook een verkenning gestart naar een woningbouwlocatie ten oosten van Bergambacht. Hiermee worden in totaal zeven mogelijke woningbouwlocaties onderzocht in de gemeente. Op deze manier streeft de gemeente ernaar om de komende jaren in alle kernen woningen te bouwen.

De provincie weigert tot op heden aan deze plannen mee te werken. De provincie heeft hiervoor de volgende argumenten.
Het vertrekpunt is dat het Groene Hart als een compleet en bijzonder gebied wordt gezien. Bodem en water en natuur en cultuurhistorie zijn leidend. Het beleid van de provincie daarbij is niet gericht op grootschalige extra woningbouw in de Krimpenerwaard, maar alleen op bouwen voor eigen behoefte. 

De provincie wil de Krimpenerwaard ‘zoveel mogelijk openhouden als onderdeel van het Groene Hart. “De geplande forse woningbouwopgave zoals aangegeven in de woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard – is om die reden nog niet goedgekeurd door de provincie.
Uitgaande van alleen bouwen voor de eigen inwoners/geen groei zijn er 1.800 woningen nodig. De gemeente streeft in de woonvisie naar een forse groei om vergrijzing tegen te gaan. 200 hectare extra voor woningbouw en circa 7.000 woningen zorgen ervoor dat de beleving van een polder met dorpen onder druk komt te staan. De waarde van de groene long als begrenzing van de stad wordt hierdoor ernstig aangetast. Daarnaast spelen er nog andere problemen, zoals de waterkwaliteit en de bodemdaling. Ook de energietransitie doet een beroep op de grond schaarste. 

Pro Krimpenerwaard heeft in het verleden, zelfs onlangs nog, diverse voorstellen gedaan om de woningbouw te stimuleren. Maar de beschikbare locaties worden voor de bedrijven bestemd. Ook komen de grote bouwprojecten, zoals in Haastrecht, nog steeds niet van de grond. De sociale woningbouw komt in de lopende projecten ook niet aan de orde, omdat, volgens wethouder Boere, de projectontwikkelaars dan geen verdienmodel hebben. Verder is het opvallend dat de grote kern Lekkerkerk in het zoekplaatje voor mogelijke woningbouw ontbreekt.

Pro Krimpenerwaard schaart zich achter de visie van de provincie. Bouwen met spoed voor eigen inwoners met een minimale plus voor extra groei. Wees zuinig op dit nog prachtige gebied. Wij zitten niet te wachten op extra files in de Krimpenerwaard of een snelweg door dit gebied

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.