ZEVEN BIJNA VOLDRAGEN ZWANENKUIKENS IN HET EI ILLEGAAL OP PRIVÉ ERF DOOD GEPRIKT


Landelijk grote publiekelijke verontwaardiging over doodprikken van zeven bijna voldragen zwanenkuikens

Vlak voordat zeven bijna voldragen zwanenkuikens uit hun ei zouden komen, werden alle zeven zwanenkuikens in het ei in het nest dood geprikt. Dit gebeurde op een privé erf van een gezin in de Krimpenerwaard, dat met een hek is afgesloten en waarvan het gezin geen toestemming had gegeven om hun erf te betreden. Er is landelijk grote publiekelijke verontwaardiging hierover ontstaan, nadat Saskia van Rooy van Dierenradar de film en foto’s heeft gepubliceerd.

Dit is niet het enige nest dat weer ten prooi viel aan een ongekende wreedheid die de Krimpenerwaard al jarenlang ten aanzien van zwanen kenmerkt. Dit jaar zijn alle eieren in vrijwel alle zwanennesten in de gemeente Krimpenerwaard, evenals voorgaande jaren, weer illegaal weggeroofd of illegaal bewerkt zonder controle van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (toezichthouder van de Provincie Zuid-Holland) en de politie Krimpenerwaard, waarbij vaak de ouderzwanen mishandeld worden en/of gedood worden middels het breken van de hals. Een aantal malen betrapte Saskia de dader op heterdaad op camera

Naast Saskia constateerden ook vele andere burgers en medewerkers van de Dierenambulance afgelopen jaren een ongekende wreedheid in de Krimpenerwaard ten aanzien van zwanen, waarover Pro Krimpenerwaard vaak geïnformeerd wordt. Pro Krimpenerwaard berichtte in 2021 o.a. over een mishandeling van een broedende zwaan in Stolwijk. Ondanks dat de daders op videobeelden van de wildcamera te zien waren, heeft de Politie Krimpenerwaard de daders tot dusver niet kunnen opsporen.

Bewerken van zwaneneieren is op grond van rechterlijke uitspraak eigenlijk niet toegestaan

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) besloten in 2018 om het “Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024” goed te keuren, op grond waarvan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (jagers) knobbelzwanen mocht afschieten en zwaneneieren mocht bewerken. Stichting Dierenradar en Stichting Faunabescherming spanden echter met succes diverse rechtszaken hiertegen aan. De voorzieningenrechter stelde Stichting Dierenradar en Stichting Faunabescherming tweemaal in het gelijk en schorste het goedkeuringsbesluit van GS. De Rechtbank Den Haag stelde beide stichtingen daarna weer in het gelijk en vernietigde op 5 januari 2021 eerdergenoemd goedkeuringsbesluit van GS. Ten gevolge van deze rechterlijke uitspraken geldt sinds 2018 tot en met heden een afschotverbod van knobbelzwanen in geheel Zuid-Holland. GS stelde hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in. Binnenkort wordt de uitspraak van de Raad van State hierover verwacht.

Hoewel op grond van de eerdergenoemde uitspraak van de Rechtbank de vrijstelling voor het bewerken van zwaneneieren niet mag worden gebruikt, meenden GS deze uitspraak ten onrechte te moeten omzeilen en gaven toch elk jaar aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland opdracht om zwaneneieren in o.a. de Krimpenerwaard te gaan bewerken. Bij het bewerken van zwaneneieren dient volgens de opdracht van GS ten minste 1 ei in het nest onbewerkt en dus intact te blijven, dat in de dagelijkse praktijk vrijwel nooit wordt nageleefd en waarop nul controle door de toezichthouder van de provincie en de politie Krimpenerwaard is. Hoewel het rapen van zwaneneieren verboden is, wordt dit desondanks al jarenlang vaak in de Krimpenerwaard gedaan waarop evenmin controle is. Ook is er geen controle op het illegaal mishandelen en/of doden van de broedende ouderzwanen dat ten tijde van het illegaal rapen of bewerken van de eieren vaak in de Krimpenerwaard gebeurt.

Ondanks het afschotverbod sinds 2018 werden c.q. worden in de Krimpenerwaard toch nog vele knobbelzwanen illegaal gedood.

De Politie Krimpenerwaard en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zijn op de hoogte van eerdergenoemde voortgaande misstanden met de zwanen en/of hun eieren, maar ondernemen geen actie.

Pro Krimpenerwaard wil opheldering van de provincie Zuid-Holland c.q. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid alsmede van de Politie Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard over toezicht op illegaal rapen en/of bewerken van zwaneneieren.Wij gaan hierover vragen stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.