Opvallende onderwerpen in de commissie van 4 april

Boa’s: Pro Krimpenerwaard heeft tijdens de commissievergadering van 4 april vragen gesteld over de handhaving op zondag. Inwoners begrijpen niet dat verkeersovertredingen, zoals parkeren op verboden plekken, doordeweeks wel worden bekeurd en op zondag niet. Politie bellen op zondag heeft geen zin, omdat dergelijke meldingen worden door verwezen naar de aangestelde Boa’s. De wethouder geeft toe dat de Boa’s op zondag en in de late avond niet werken. Daarvoor is geen budget beschikbaar gesteld. De wethouder adviseert in voorkomende gevallen de politie te bellen, maar die zien dat niet als hun taak. Pro Krimpenerwaard gaat hierover een motie indienen om de Boa’s meer flexibel te laten werken.

Bestemmingsplan Bovenberg 66 te Bergambacht: Het college stelt voor om de vrijgekomen m2 bouwvlak door sloop van bijgebouwen (512 m2) in 2016 aan te wenden voor de bouw van een paardenstal van 232 m2. Dit in het kader van de “ruimte voor ruimte regeling”. Pro Krimpenerwaard heeft bij herhaling aangedrongen om deze regeling transparant te maken. Dat is door het colege toegezegd, maar niet omgezet in daden.

In dit voorstel lijkt het er op, volgens de CU, dat de in 2016 door sloop vrijgekomen bouwvlak al eerder (of een deel hiervan) in een “ruimte voor ruimte regeling” is ingebracht. Pro Krimpenerwaard heeft hierover raadsvragen gesteld. De wethouder heeft het raadsvoorstel ingetrokken om opnieuw te bekijken of aan de voorwaarden wordt voldaan. Pro Krimpenerwaard vraagt zich ook af of er wel registratie plaatsvindt van een dergelijke gemeentelijke werkwijze. We wachten het onderzoek af.

Maatwerkwonen / skavehuses: Het college is voornemens om 3 locaties in de gemeente aan te wijzen voor 2 tot 6 personen per locatie voor de skavehuses. Dat is bestemd voor verwarde personen die natuurlijk ook recht hebben op fatsoenlijke huisvesting. Deze mensen veroorzaken extreme overlast in de gemeente en daarover kan de politie meepraten. Een eerder project in de gemeente is mislukt. Opvallend dat de politie niet bij dit project is betrokken. Pro Krimpenerwaard heeft bedenkingen bij dit voorstel. Deze mensen zijn beter af in een grote stad dan in een plattelandsgemeente. De voorbeelden van dergelijke huisvesting zijn niet voor niets  allemaal gevestigd in grote steden. Bovendien is het onverantwoord om deze verwarde mensen bij woningen/scholen te huisvesten. Ondanks de vele beschermende randvoorwaarden die worden gesteld. Gouda is een prima optie. Huisvesten in een groot gebouw met voldoende begeleiding en financiële ondersteuning van onze gemeente. Wij vinden ons voorstel in het belang van zowel deze doelgroep als de inwoners.  Wij zetten in op een meer verantwoorde oplossing.

Betaalbaar wonen: De wethouder heeft diverse bouwplannen gepresenteerd die voor 2030 moeten worden uitgevoerd. Helaas moeten wij vaststellen dat van de 3000 te bouwen woningen tot het jaar 2030 er tot op heden 800 zijn gebouwd. Er zijn ook geen extra sociale woningen gebouwd. Volgens de wethouder is dat in de uitvoering onbetaalbaar. Pro Krimpenerwaard blijft bij zijn eis dat in de bouwplannen er 30% sociale woningbouw (huur/koop) moet zitten. Wij begrijpen dat projectontwikkelaars liever geen sociale woningen bouwen want daaraan is minder te verdienen. Pro Krimpenerwaard heeft voorgesteld om de langlopende goedkope leningen van de gemeente, € 27 miljoen tegen een rente van 0.8 %, hiervoor in te zetten. De wethouder gaf aan dat die goedkope leningen bedoeld zijn voor het nieuwe gemeentehuis, anders klopt het financiële plaatje niet. Dus hebben de inwoners die zijn aangewezen op sociale woningen bij dit college en raad het nakijken. Vervolgens deelde de wethouder mee dat er tot 2040 er nog 4.000 extra woningen moeten  worden gebouwd. Daarbij gaf ze gelukkig zelf aan dat dit niet realistisch is. De huidige bouwplannen kunnen nu al niet worden uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.