Schijnbetrokkenheid bij opstellen collegeprogramma 2022-2026

Conceptcollegeprogramma (72 pagina’s)

Pro Krimpenerwaard heeft in de vergadering van het presidium, d.d. 26 september, aan de voorzitter/burgemeester gevraagd om het conceptcollegeprogramma beschikbaar te stellen. Dat is noodzakelijk voor het overleg over het collegeprogramma. De burgemeester zegt dat er geen stukken vooraf worden verspreid. Dit belemmert een goede voorbereiding van Pro Krimpenerwaard en waarschijnlijk ook voor de andere deelnemers.

Pro Krimpenerwaard heeft vervolgens aan de griffier gemaild: ”Na intern overleg hebben wij besloten om niet deel te nemen aan de Buiten BOB-bijeenkomst d.d. 28 september over het conceptcollegeprogramma als er geen onderliggende stukken tijdig en dus vooraf worden toegestuurd.”

Hierop heeft het college op dinsdagavond om 20.00 uur, via de griffier, alsnog de laatste versie van het conceptcollegeprogramma (72 pagina’s) toegestuurd.

Pro Krimpenerwaard heeft vernomen dat deze tekst in grote lijn al weken geleden klaar was voor doorzending naar de raad/commissie. Het slotoverleg van het college kon pas afgelopen dinsdag plaatsvinden, omdat wethouder Boere met vakantie was. Wij sluiten niet uit dat de coalitiepartijen al eerder zijn geïnformeerd. In dat geval is er geen sprake van gelijke behandeling van de politieke partijen.

Gezien deze procedure wijst alles erop dat de inbreng van de oppositiepartijen niet serieus wordt genomen. Een schijnbetrokkenheid. Dat gevoel wordt ook onderstreept door pas na het verzoek van Pro Krimpenerwaard het conceptcollegeprogramma toe te sturen. Fractieoverleg was nu niet meer mogelijk. Daarom hebben wij het college laten weten niet aan de schijninspraak deel te nemen. Het College zet feitelijk de oppositie buitenspel. Het college had de oppositie al weken eerder moeten benaderen.

Onlangs hebben wij via de griffie het verzoek gekregen om alsnog onze bijdrage toe te sturen voor a.s. maandag. Gezien de tijdsdruk beperken wij ons tot de hoofdlijnen.

Wij hebben het conceptcollegeprogramma, versie 27 september, gelezen en komen tot de conclusie dat het een vaag stuk is zonder ambitie. De belangrijke thema’s als: een andere bestuurscultuur, armoedebeleid (inclusief extreme energiekosten), serieus woningbeleid, versnellen van de duurzame energiestrategie, lastenverlichting, de burger serieus nemen, jongerenbeleid, aanpak overlast gevende motoren/auto’s en dierenwelzijn krijgen geen of uiterst beperkt aandacht in het conceptcollegeprogramma.

Zelfs het burgerinitiatief van Riek Bakker, vertaald in Panorama Krimpenerwaard” van 1 oktober 2018 is nog niet uit de lade van portefeuillehouder Boere gehaald. Ondanks haar herhaalde toezeggingen na vragen daarover van Pro Krimpenerwaard. Op deze wijze kan de gemeente 4 verloren bestuursjaren tegemoet zien.

In de verkennende gespreksronde in maart 2022 n.a.v. verkiezingsuitslag om te komen tot een coalitie hebben wij o.a. de volgende punten naar voren gebracht.

*Pro Krimpenerwaard neemt zijn eigen verkiezingsprogramma “Eerlijk, Duurzaam, Sociaal, Diervriendelijk” tot uitgangspunt.

*Kwaliteit en acceptatie op een dossier als wonen kan vooruitgeholpen worden met een raadsbrede aanpak. Op grond van de verkiezingsprogramma’s moet het mogelijk zijn elkaar te vinden op hoofdlijnen in dit dossier zo schat PK in. Pro Krimpenerwaard wil in zo’n raadsbrede aanpak ook inwoners betrekken. Inmiddels wordt gewerkt aan een oppositievoorstel Wonen.

*Er liggen veel grote opgaven waarbij een frisse en onafhankelijke blik van buiten kan helpen. Afhankelijk van het onderwerp kan een beroep worden gedaan op externe deskundigheid. Deze lijkt intern niet aanwezig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.