5 voor 12 voor Zuid-Hollandse weidevogels?

imagesHet gaat nog steeds bergafwaarts met de weidevogels en ander natuurwaarden in het agrarisch gebied. Om het tij te keren is er landelijk een nieuwe aanpak van het agrarisch natuurbeheer ontwikkeld. Op dit moment zijn de agrarische collectieven in onze provincie hard bezig om hiervoor plannen uit te werken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Groene Motor zetten zich er voor in dat ook lokale natuurorganisaties en vrijwilligers samen met de Agrarische collectieven het effect van het agrarisch natuurbeheer wordt vergroot en er genoeg kuikens kunnen opgroeien in het boerenland. De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 opgesteld en ter inzage gelegd. Dit Natuurbeheerplan bevat de richtlijnen en criteria waaraan de plannen voor het nieuwe agrarisch natuurbeheer moeten voldoen. Het natuurbeheerplan moet ook aanwijzingen geven over hoe dit beheer het beste ingezet kan worden en op welke plekken, om het beste resultaat te kunnen opleveren.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met de Groene Motor een zienswijze op het Ontwerp Natuurbeheerplan ingediend. Deze zienswijze wordt ondersteund door het Weidevogelberaad Zuid-Holland, de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. In het Weidevogelberaad zijn de regionale en lokale natuurorganisaties uit Zuid-Holland verenigd die zich inzetten voor de natuur in het agrarisch gebied.

In onze zienswijze vragen wij de provincie om betere en duidelijkere aanwijzingen voor de agrarische collectieven over wat een werkelijk effectief agrarisch natuurbeheer is. Het Natuurbeheerplan zou meer moeten sturen op de uitwerking van ambitieuze gebiedsplannen waarin gestreefd wordt naar het hoogst haalbare voor de natuurdoelen. Plannen, waarmee een beheer wordt nagestreefd dat er echt voor kan zorgen dat het halen van de ambitieuze doelstelling om de weidevogels in de provincie te behouden een flinke stap dichterbij komt. Publicatie overgenomen uit de nieuwsbrief (maart) van de Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.